Gå til innhold
Dame foran tavle
< Kurs og arrangementer

Interne revisjoner etter kravene i NS-ISO/IEC 17025:2017

ISO standardene 17025 for prøvings og kalibreringslaboratorier krever periodisk gjennomføring av interne revisjoner (IR) av ledelsessystemer.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 

Hovedformålet med internrevisjon er å sikre at den interne driften fortsetter å oppfylle kravene i ledelsessystemet, og kravene i standarden gjennom periodisk verifisering.

Gjennom revisjoner av ulike prosesser får ledelsen viktig informasjon om hvorvidt ledelsessystemet samsvarer med de målsetningene for drift av laboratoriet med tanke på kvalitetspolitikk og mål.

Kurset vil fokusere på grundig planlegging, gjennomføring, rapportering og oppfølging i forbindelse med interne revisjoner for å tilfredsstille kravene av ISO 17025. Egenskaper og kompetansekrav til revisorer vil bli grundig belyst.

Kurset er bygget på retningslinjer gitt i ISO 19011:2011 «retningslinjer» for revisjon av ledelsessystemer og passer for kvalitetsledere, laboratorieledere og annet personell som utfører interne revisjoner og som arbeider med ISO 17025 standardene på daglig basis.

Kurset vil ta for seg disse temaene:

  • Definisjon av relevante begreper
  • Gjennomgang av kravene fra standarden
  • Utarbeidelse av revisjonsprogram 
  • Forberedelse til IR
  • Utarbeidelse av sjekklister
  • Innkallelse og planer til IR
  • Gjennomføring og rapportering
  • Revisor kompetansekrav og egenskaper
  • Gruppeoppgave

Program

08.30        Registrering
09.00        Innledning, orientering om kurs, presentasjon av deltakere
09.30        Gjennomgang av viktige begreper
09.45        Gjennomgang av kravene i standardene
10.00        Oppsetting av revisjonsprogram og plan
11.00        Planlegging og gjennomføring av revisjoner
12.00        Lunsj
12.45        Rapportering etter revisjoner
13.15        Utarbeidelse av sjekklister
14.00        Kompetansekrav til revisorer
14.30        Gruppeoppgave
15.30        Gjennomgang av gruppeoppgave
16.00        Avslutning

Deltakeravgiften er inkl. materiell og bevertning. Reise og opphold kommer i tillegg.

Kursholder Dr. Scient. Khalid Saeed

Dr. Scient Khalid SaeedDette er en erfaren foredragsholder som i mer enn 20 år har gjennomført kurs innen måleusikkerhet for laboratoriepersonell og tekniske bedømmere i Norge og internasjonalt. Ofte er dette i regi av Norsk Akkreditering.

Med sin bakgrunn i kjemi bruker Saeed eksempler kjent fra kjemiske laboratorier.

Andre relevante kurs innen laboratoriefag