Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

ITIL® Practitioner

Der hvor ITIL Foundation fokuserer på hva og hvorfor fokuserer ITIL Practitioner på hvordan man implementerer ITIL rammeverket og tilpasser det i arbeidshverdagen. ITIL Practitioner gir en praktisk og strukturert veiledning til hvordan dette gjøres på best mulig måte.

Du får 15% rabatt på kursprisen ved å oppgi medlemsnummeret ditt i NITO når du melder deg på.

Påmelding gjennom Glasspaper.no

ITIL® Practitioner

ITIL Practitioner dekker Continual Service Improvement (CSI) tilnærmingen i måten å strukturere eventuelle forbedringstiltak. 

ITIL Practitioner dekker også tre nøkkelområder som er avgjørende for at forbedringstiltakene skal

  • lykkes:Endringsledelse
  • Kommunikasjon
  • Måling og måleparameter


ITIL Practitioner gir veiledning etter 9 prinsipper: 

1. Fokus på verdi
2. Design for opplevelsen
3. Start der du er
4. Jobb helhetlig
5. Jobb iterativt
6. Observer direkte
7. Vær åpen
8. Samarbeid
9. Gjør det enkelt


Målgruppe:

Kurset passer for deg som har tatt ITIL Foundation og ønsker å omforme teoretisk kunnskap til praktisk kompetanse. 

Forkunnskaper:

Dette kurset krever at du har gjennomgått og bestått ITIL Foundation og at du har ITIL teorien friskt i minne. Noe selvstudie i forkant og under kurset må påberegnes. 

Aktuelle kurs innen IKT

Kurset arrangeres av:

Logo_Glasspaper