Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Koordinatorskolen 2022

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) stiller krav til kunnskap og praktisk erfaring for de som skal fylle rollen som koordinatorer i et byggeprosjekt.

Påmelding skjer hos Quality Norway

Hensikten med Koordinatorskolen er å få en mer enhetlig forståelse av hva som er ”nødvendig kunnskap og erfaring” for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. I tillegg ønsker vi å dekke bransjens behov for å sikre tilgang til kompetente koordinatorer.

Påmelding Koordinatorskolen

Etter endt koordinatorskole skal du ha fått

  • Forståelse for ulike roller og begreper
  • Forståelse for hva koordinering innebærer
  • Oversikt over hvilke oppgaver koordinering omfatter og hvordan disse kan utføres og følges opp
  • En helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte
  • Nettverk og sosiale relasjoner på tvers av arbeidsplasser og ansettelsesforhold

Aktuelle datoer 

17.-18. og 31. august 2022 (digitalt, interaktivt klasseromskurs)
14.-15. og 28. september 2022, Oslo - fulltegnet
5.-6. og 19. oktober 2022 (digitalt, interaktivt klasseromskurs)
9.-10. og 23. november 2022 (digitalt, interaktivt klasseromskurs)
30. november-1.desember og 14. desember 2022, Oslo

For mer informasjon om Koordinatorskolen klikk her

Anne Dyve

Seniorrådgiver

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg