Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Koordinatorskolen 2023

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) stiller krav til kunnskap og praktisk erfaring for de som skal fylle rollen som koordinatorer i et byggeprosjekt.

Påmelding skjer hos Quality Norway

Hensikten med Koordinatorskolen er å få en mer enhetlig forståelse av hva som er ”nødvendig kunnskap og erfaring” for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte. I tillegg ønsker vi å dekke bransjens behov for å sikre tilgang til kompetente koordinatorer.

Påmelding Koordinatorskolen

Etter endt koordinatorskole skal du ha fått

  • forståelse for ulike roller og begreper
  • forståelse for hva koordinering innebærer
  • oversikt over hvilke oppgaver koordinering omfatter og hvordan disse kan utføres og følges opp
  • en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte
  • nettverk og sosiale relasjoner på tvers av arbeidsplasser og ansettelsesforhold

Aktuelle datoer 

  • 16.-19.08. 2023, (digitalt, interaktivt klasseromskurs)
  • 06.- 07.09. 2023, Oslo
  • 11.-12.10. 2023, (digitalt, interaktivt klasseromskurs)
  • 08.-09.11. 2023, Oslo
  • 29.- 30.11. 2023, (digitalt, interaktivt klasseromskurs)

For mer informasjon om Koordinatorskolen klikk her.

NITO, Tekna og RIF har inngått samarbeid om gjennomføring av kurs for våre medlemmer innen bygg, anlegg og eiendom.

Kontaktopplysningene du oppgir når du melder deg på et arrangement utveksles ikke mellom foreningene, men blir benyttet til markedsføringen av aktuelle kurs innen bygg, anlegg og eiendom. Ønsker du ikke slik markedsføring må du krysse av for dette i påmeldingsskjema.

 

Anne Dyve

Anne Dyve

Seniorrådgiver

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg