Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Kravene til opparbeidelse av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp)

Vet du når en tomt anses for byggeklar? Før en tomt kan bebygges eller deles, må det være sikret tilknytning til offentlig infrastruktur.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 
* Påkrevd felt

Først når en eiendom har tilknytning til vei, vann og avløp, anses den som byggeklar i plan- og bygningslovens forstand.

På kurset går juristene gjennom plan- og bygningsloven § 18-1, der reglene om pliktig opparbeidelse av offentlig infrastruktur fremgår, slik at du har den nødvendige kunnskapen før en tomt kan bebygges eller deles.

Dette kurset er virtuelt - Les mer her

Du deltar som på et vanlig kurs, bare på internett fra der du er.

HVORDAN DET FUNGERER:

 1. Du melder deg på som vanlig - klikk "Påmelding".
 2. Dagen før kurset får du tilsendt en lenke på e-post fra NITO. Lenken gir deg tilgang til kurset.
 3. På kursdagen gjennomføres kurset til oppsatt tid.

Undervisningen foregår med live video fra foreleser og oppgaver underveis. Du kan selvfølgelig stille spørsmål til kursholder og diskutere med andre kursdeltakere.

Refusjonsinstituttet etter plan- og bygningsloven kapittel 18 er et regelsett som er gitt for å sikre en rettferdig fordeling av kostnadene med å gjøre arealer byggeklare. Refusjonsregelverket oppfattes av mange som vanskelig, noe som har medført at bruken av regelverket kanskje først og fremst har skjedd i de store byene. I Oslo har det den senere tid vært mange oppslag knyttet til store refusjonskrav mot naboer, og i tillegg er det nylig slått fast at kommunen har krevd opparbeidelse av en bredere vei enn hva loven hjemler.

Kravene til opparbeidelse av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp) - etter plan- og bygningsloven § 18-1 og refusjonsregelverket og forholdet til MVA-reglene vil gi en oversikt over sentrale problemstillinger knyttet til opparbeidelsespliktens omfang og anvendelsen av refusjonsregelverket. Bygging av offentlig infrastruktur reiser også særlige merverdiavgiftsrettslige problemstillinger, som også vil bli gjennomgått på kurset.

Kurset har en varighet på 6 timer og vil bestå av følgende moduler

Modul 1: Introduksjon

 • Opparbeidelsespliktens formål
 • Forholdet mellom opparbeidelsesplikten og refusjonsregelverket
 • Forholdet til andre bestemmelser
 • Forholdet til rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler

Modul 2: Opparbeidelsesplikten

 • Hvilke krav kan stilles til utførelsen av offentlig infrastruktur
 • Gjennomgang av begrensningene i opparbeidelsesplikten (bredde/dimensjoner, lengde)
 • Hva inngår i veibegrepet
 • Forholdet til annen infrastruktur i og langs vei
 • Aktuelle endringer / lovarbeid

Modul 3: Refusjonsregelverket

 • Oversikt over regelverket og sentrale begreper, bl.a.; refusjonsberettigede tiltak, refusjonsenheten, refusjonspliktige eiendommer, refusjonsregnskap, refusjonskreditor og –debitor
 • Saksbehandlingsreglene
 • Søksmålsregelen

Modul 4: MVA-reglene

 • Når er mva en endelig kostnad?
 • Lovendring i 2013 (fjerning av mva-fritaket på varer for vei og bane)
 • Avtaler med kommunen: Nærmere om anleggsbidrag- og justeringsavtaler
 • Forholdet til statsstøtteregelverket

AndersEvjenth.jpgAnders Evjenth har bakgrunn fra departementet (Bolig- og bygningsavdelingen) og har tidligere vært seksjonsleder og avdelingsleder for juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Anders driver utstrakt foredrags- og undervisningsvirksomhet i fagene plan- og bygningsrett og ekspropriasjonsrett.

KjerstCecilieJensen.jpgKjersti Cecilie Jensen har skrevet flere artikler om refusjonsregelverket, og var prosessfullmektig i saken mot Oslo kommune gjeldende omfanget av opparbeidelsesplikten.

MortenFjermeros.pngMorten Fjermeros har omfattende erfaring innen skatte- og avgiftsretten, og har tidligere vært leder av skatteavdelingen i Thommessen Advokatfirma AS og vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg innen avgiftsrett.

NITO, Tekna og RIF har inngått samarbeid om gjennomføring av kurs for våre medlemmer innen bygg, anlegg og eiendom.

Kontaktopplysningene du oppgir når du melder deg på et arrangement utveksles ikke mellom foreningene, men blir benyttet til markedsføringen av aktuelle kurs innen bygg, anlegg og eiendom. Ønsker du ikke slik markedsføring må du krysse av for dette i påmeldingsskjema.

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg