Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Kunnskapskonferansen: Kunsten å formidle kunnskap

Bli med på en inspirerende, digital formidlingskonferanse. Hvordan skal du formidle den kunnskapen du besitter? Det gjelder ikke deg, mener du? Helt feil. Alle kan formidle, enten du jobber i et rutinelaboratorium, spesiallaboratorium, med forskning eller undervisning.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 

Dette arrangementet gjennomføres som en stream

Du deltar via internett fra der du er på mobil, nettbrett eller PC. 

Hvordan det fungerer:

  1. Du melder deg på som vanlig - klikk "Påmelding".
  2. Innen arrangementet starter får du tilsendt en lenke på e-post fra NITO. Lenken gir deg tilgang til streamen.
  3. Arrangementet starter til oppsatt tid. 

Koble deg gjerne på i god tid for å kontrollere at alt virker.

På denne digitale konferansen har NITO Bioingeniørfaglig institutt fått inn personer som inspirerer og oppfordrer til å formidle. De gir råd, tips og deler sine erfaringer med å formidle bioingeniørfaglig kunnskap. 

Det er mulig å stille spørsmål til foreleserne, digitalt selvfølgelig, underveis i konferansen. 

Tekstdoktor Christine Calvert tar på seg gullskoene og skal både fortelle og vise hvordan nå ut gjennom skjermen i Zoom, Teams, Skype eller Helsenett. Blikket og kroppsspråket avslører mye, men det gjør innholdet også. Ikke uten grunn til at Christine er hele Norges tekstdoktor. 

Kaja Marienborg, engasjert bioingeniør fra Sykehuset i Vestfold, forteller hvorfor bioingeniører skal forske. Kaja ønsker å bedre bioingeniørers synlighet i helsesamfunnet og tydeliggjøre spesialistkompetansen i bioingeniørfagene. Kaja kom inn i BFIs fagstyre som suppleant i januar i år.

Mette Lundstrøm Dahl, seksjonsleder og bioingeniør ved Mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset Vestfold. Mette er genuint opptatt av formidling og ønsker å vise hvordan bioingeniører kan formidle bioingeniørfaglig kunnskap som plakatforedrag/poster. Mette er også medlem av BFIs rådgivende utvalg for forskning, RUFBIF

 

 

Foreløpig program

  • Slik når du ut gjennom skjermen, Tekstdoktor Christine Calvert
  • Hvordan formidle via poster? Mette Lundstrøm Dahl, bioingeniør, Sykehuset i Vestfold og medlem av BFIs rådgivende utvalg for forskning
  • Hvorfor forsker vi? Om synlighet og folkeopplysning, Kaja Marienborg, bioingeniør, Sykehuset Vestfold og medlem av BFIs fagstyre
  • «Tidsskriftet Bioingeniørstudenten», studentene skriver og fagfellevurderer artikler som publiseres i det fiktive tidsskriftet Bioingeniørstudenten. Runa Marie Grimholt, høgskolelektor, OsloMet
  • Hvordan tette kunnskapshullene - hvordan finne, vurdere og bruke forskningsbasert kunnskap i praksis? Jorunn Andersen, førsteamanuensis, OsloMet
  • Hva gjør studentoppgaver med kvaliteten på rutineanalyser? Lise Eid Wåberg, Spesialbioingeniør Patologi, St. Olavs hospital

Det sendes ut kursbevis i etterkant av konferansen og er tellende i spesialistgodkjenning for bioingeniører.

Streamsendingen vil være tilgjengelig i etterkant.

Kurs fra BFI