Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Kunstig intelligens – praktisk nytte

Vil du lære mer om kunstig intelligens og maskinlæring? Nå kan du skaffe deg praktisk og etterspurt kompetanse helt gratis, og få kompetansen dokumentert gjennom studiepoeng.

Påmelding skjer hos Høyskolen i Kristiania

Etter at du har tatt emnet, vil du være i stand til å identifisere problemstillinger som kan:

  • løses av intelligente systemer
  • reflektere over relevante problemstillinger
  • vurdere hensiktsmessige metoder for typiske problemer

Påmelding skjer hos Høyskolen i Kristiania

Om kunstig intelligens

Kunstig intelligens er en teknologi med mange bruksområder. Den gjør det mulig å løse oppgaver mer effektivt, men også på helt nye måter. Teknologien brukes allerede i et bredt spekter av norske virksomheter, blant annet innen industri, medisin, transport, bank og finans, kundebehandling, offentlige tjenester med mer.

Kunstig intelligens representerer store muligheter for oss som enkeltmennesker, for næringslivet og for offentlig sektor.

Regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens

Om studiet

Studiet gir 5 studiepoeng i emnet «Innføring i intelligente systemer». Det er det første av to emner i et nytt videreutdanningsstudium som gir praktisk, dokumenterbar kompetanse i kunstig intelligens og maskinlæring. Denne første gjennomføringen finansieres med midler fra Kompetanse Norge og er derfor gratis.

Om emnet

I dette emnet lærer du grunnleggende prinsipper, verktøy og metoder innen kunstig intelligens og maskinlæring.

Du vil få en god, overordnet forståelse for feltet, og tilegne deg kompetanse som kan brukes i reelle arbeidssituasjoner.

Spesifikke tema er blant annet datakvalitet, veiledet og ikke-veiledet maskinlæring, forklarbarhet, sikkerhet og etikk.

Studiet er nettbasert med to obligatoriske innsendingsoppgaver. Du vil få personlig tilbakemelding fra en faglig dyktig veileder. Oppgavene må være godkjent før du kan gå opp til eksamen. Vi vil anbefale deg å knytte oppgavene til din egen arbeidsplass, men vi stiller ikke krav om det.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.

Det anbefales grunnleggende matematisk forståelse og en viss erfaring med programmering.

Emnet vil blant annet egne seg for utviklere, prosjektledere og innkjøpere som jobber med IT-prosjekter og har en teknisk utdannelse.

Praktisk informasjon

Kurset starter 16. august og har avsluttende, skriftlig hjemmeeksamen januar 2022.

Merk at noe av kursets læringsmateriale er på norsk, og noe på engelsk. På samlingene vil hovedspråket være engelsk. Du velger selv om du vil levere oppgavene på norsk eller engelsk.

Studentsamlingene avholdes på dagtid:

  • onsdag 15. september (fysisk, på tre ulike steder i Norge, hvis smittesituasjonen tillater det)
  • tirsdag 26. oktober (digitalt).

Del to av studiet, «Utvikling og anvendelse av intelligente systemer» (også 5 studiepoeng) settes opp våren 2022, og er også gratis.

Kurs innen ingeniør og teknologifag