Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Miljøriktig materialvalg

Kurset arrangeres av FBA - Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO) og RIF - Rådgivende Ingeniørers Forening

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

Mjøstårnet beskjært.jpg

Miljøriktig materialvalg i bygge- og anleggsprosjekter blir et stadig mer aktuelt tema.
Ønsker du å vite mer om hvordan du gjør dette i praksis?

Kurset innledes med en halv dag rettet mot alle fag som deltar i bygge- og anleggsprosjekter og blir berørte av temaet. Innholdet på dag to av kurset er spisset mot de som jobber som miljørådgivere i prosjekter der miljøriktig materialvalg vil være et tema.

Kurset vil dekke miljøriktig materialvalg i ulike faser av bygge- og anleggsprosjekter og vil blant annet ta for seg:

  • Miljøriktig materialvalg som en del av miljøstyringen
  • Verktøy og programvare
  • Miljøriktige anskaffelser
  • Materialvalg med tanke på miljøtemaene klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige stoffer og emisjoner til innemiljøet
  • Forbedret prosjektøkonomi gjennom ressurseffektive løsninger og økt ombruk/gjenbruk

Eirik Rudi WernerEirik er en av Norges fremste eksperter på bygg- og anleggsavfall og miljøfarlige stoffer i bygg og elektrisk/elektronisk avfall. Wærner har også lang erfaring i miljøriktig prosjektering; herunder BREEAM, miljøriktige materialvalg, livsløpsanalyser, miljøplaner og miljøoppfølgnings-program. Han har også meget god oversikt over lover og forskrifter om bygg og miljø. Han har svært lang erfaring med å holde kurs, bl.a. i avfallsplaner, miljøkartlegging og lovverk.

 

Program Kurs i miljøriktig materialvalg