Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Lean prosjektering - VDC i praksis

Lean prosjektering - VDC i praksis gir en innføring til effektiv prosjektering.

Påmeldingene skjer via Lean Communications

Kurset arrangeres av FBA - Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO) i samarbeid med Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Lean Communications.

Påmelding Lean Communications

Lean prosjektering – VDC i praksis har som mål å skape økt lønnsomhet i prosjektene gjennom å bruke Lean og VDC-tankesett i organisering og planlegging av prosjektering.

Formålet med kurset

Kurset vil sette deltagerne i stand til å øke kvaliteten i eget prosjekt, dvs. å gjennomføre det som læres bort når de kommer til sin egen arbeidsplass. 

Lean prosjektering - VDC i praksis krever ingen forkunnskaper. Du vil lære hvordan du ved hjelp av Lean, strukturert planlegging og enkel VDC-metodikk kan skape god flyt i prosessene i ditt prosjekt.

 • Sikre rett fremdrift i prosjektene ved å skape forutsigbarhet
 • Skape eierskap til prosjekteringen og fremdriftsplaner
 • Øke graden av verdiskapende tid ved å fjerne ikke-verdiskapende tid
 • Forbedre kommunikasjonen i prosjektene
 • Bedre flyten i prosjekteringen
 • Flytplanlegging av prosjekter (Last Planner / involverende planlegging / Post-it planlegging)
 • Ta hensyn til byggbarhet i prosjekteringen
 • ICE møteformsmetodikk
 • Metrics (Målinger) i prosjekter
 • Effektiv bruk av BIM
 • Kostnadsstyrt prosjektering, valgene man gjør i prosjektering har stor påvirkning på prosjektet.

FBA er et samarbeid mellom NITO og Tekna. Kontaktopplysningene du oppgir når du melder deg på et arrangement utveksles mellom foreningene og benyttes til kursadministrering.

Andre kurs og temamøter innen bygg og anlegg