Gå til innhold
Grønt rivningsarbeid
< Kurs og arrangementer

Miljøoppfølging i anleggsfasen

På dette frokostmøte setter vi fokus på riktig håndtering av bygge- og anleggsavfall ved rive- og rehabiliteringsprosjekter og hvordan følges dette opp av kommunen.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Bygge- og anleggsavfall som ikke håndteres på riktig måte er ressurser på avveie og dårlig sirkulærøkonomi. Feil massehåndtering ved grunn- og terrengarbeider kan føre til alvorlige spredning av forurensning.

Norsk rive­- og gjenvinningsbransje har gjennomgått store endringer de siste 20 årene. Parallelt med økende krav til sortering på byggeplass og forbud mot deponering av organisk avfall, har gjenvinningsgraden av avfallet økt betydelig. Ressursutnyttelse kan bare oppnås gjennom økt tverrfaglig forståelse for avfall som ressurs.

På dette frokostmøte setter vi fokus på riktig håndtering av bygge- og anleggsavfall ved rive- og rehabiliteringsprosjekter og hvordan følges dette opp av kommunen. Vi skal også se nærmere på kommunens rolle som tilsynsmyndighet på massehåndtering ved grunn- og terrengarbeider der det er mistanke om forurensning.

Kommunen har ansvar for en rekke oppgaver knyttet til oppfølging av byggeaktiviteter. Teknisk fagavdeling hos Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune vil komme og fortelle oss om hvordan dem jobber med fagfeltene og hva dem legger vekt på i arbeidet med å ivareta kommunens rolle som tilsyns- og forurensningsmyndighet.

Møtet er åpent for alle, så inviter gjerne med deg en kollega.

NITO Klima og miljø, Oslo og Akershus

Nettverksgruppen NITO Klima og miljø, Oslo og Akershus har som målet å skape kunnskap, forståelse, ideer og engasjement på tvers av alle sektorer og fagnettverk.

!