Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Miljøriktig materialvalg - kurs for miljørådgivere og andre miljøansvarlige

Kurset er et samarbeid mellom Rådgivende Ingeniørers Forening - RIF og Faggruppen for bygg og anlegg - Tekna/NITO

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

Miljøriktig materialvalg i bygge- og anleggsprosjekter blir et stadig mer aktuelt tema.

Kurset vil blant annet ta for seg

  • Miljøriktig materialvalg som en del av miljøstyringen
  • Bærekraftige løsninger og påvirkningsmuligheter gjennom prosjektets livsfaser
  • Verktøy og programvare
  • Miljøriktige anskaffelser
  • Materialvalg med tanke på miljøtemaene klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige stoffer og emisjoner til innemiljøet
  • Miljøoppfølging i byggefasen
  • Forbedret prosjektøkonomi gjennom ressurseffektive løsninger og økt ombruk/gjenbruk

Miljøriktig materialvalg - kurs for miljørådgivere og andre miljøansvarlige

Det gis 20% rabatt på dette kurset for deltakere som også deltar på Kurs i miljøriktig materialvalg for bestillere og prosjektledere, 19. november 2019.

 

Andre kurs og temamøter innen bygg og anlegg