Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Virtuelt: Miljøriktig materialvalg - kurs for miljørådgivere og andre miljøansvarlige

Miljøriktig materialvalg i bygge- og anleggsprosjekter blir et stadig mer aktuelt tema. Ønsker du å vite mer om hvordan du gjør dette i praksis?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 

FBA er et samarbeid mellom NITO og Tekna. Kontaktopplysningene du oppgir når du melder deg på et arrangement utveksles mellom foreningene og benyttes til kursadministrering.

Kurset vil blant annet ta for seg

 • bærekraftige løsninger og påvirkningsmuligheter gjennom prosjektets livsfaser
 • miljøriktig materialvalg som en del av miljøstyringen
 • materialvalg med tanke på miljøtemaene klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige stoffer og emisjoner til innemiljøet
 • hvilke klimakrav stiller byggherrene nå og i fremtiden?
 • kort om miljøsertifiseringsordninger og miljøvaredeklarasjoner
 • verktøy og programvare
 • miljøriktige anskaffelser i praksis – hvilke verstingstoffer ser vi?
 • miljøoppfølging i byggefasen
 • forbedret prosjektøkonomi gjennom ressurseffektive løsninger og økt ombruk/gjenbruk

Målsettingen med kurset er å lære prosesser og verktøy som sikrer god miljøledelse samt redusert klima- og miljøpåvirkning i alle prosjektets livsfaser.

Kurset retter seg mot miljørådgivere og andre miljøansvarlige i bygge- og anleggsprosjekter, fra konseptfase via detaljplanlegging til bygging og idriftssettelse.
Deltakerne bør ha noe praktisk erfaring med utførelse av miljøstyring i bygge- eller anleggsprosjekter.

Dette kurset er virtuelt

Du deltar som på et vanlig kurs, bare på internett fra der du er.

Hvordan det fungerer:

 1. Du melder deg på som vanlig - klikk "Påmelding".
 2. Dagen før kurset får du tilsendt en lenke på e-post fra NITO. Lenken gir deg tilgang til kurset.
 3. På kursdagen gjennomføres kurset til oppsatt tid.  

Undervisningen foregår med live video fra foreleser og oppgaver underveis. Det er mulig å stille spørsmål til kursholder.

Miljøriktig materialvalg - kurs for miljørådgivere og andre miljøansvarlige

09.00-09.30
Bruk av miljøprogram og miljøoppfølgingsplan i bygg- og anleggsprosjekter
Eirik Wærner, Multiconsult og Christopher Garmann, Norconsult

09.30-10.00
Ny norsk standard for klimagassberegninger, men hvordan gjennomfører man dette i praksis
Karin Cochard, Sweco og Christopher Garmann, Norconsult

10.00-10.15
Pause

10.15-10.45
Valg av hovedmaterialer og konstruksjoner, hvordan bidrar miljørådgiveren til gode løsninger i tidligfase
Karin Cochard, Sweco og Christopher Garmann, Norconsult

10.45-11.15
Byggherrenes materialkrav – hvilke krav møter vi typisk i prosjektene
Christopher Garmann, Norconsult

11.15-12.00
Lunsj

12.00-12.30
Hvordan vektlegge andre miljøhensyn enn klima tidlig i prosjektene – metodikk og verktøy
Eirik Wærner, Multiconsult og Christopher Garmann, Norconsult

12.30-13.00
Prosjektering for ombruk – hvordan ivareta gode og sirkulære løsninger
Eirik Wærner, Multiconsult

13.00-13.15
Pause

13.15-13.45
Hvordan unngå bruk av helse- og miljøfarlige stoffer i prosjektet. Hvilke er de nye verstingstoffene
Eirik Wærner, Multiconsult

13.45-14.15
Slik ivaretar du god inneluftkvalitet gjennom løsninger med lave emisjoner
Geir-Andrè Thorstensen, Rambøll

14.15-14.45
Pause

14.45-15.15
Å være miljørådgiver i byggefasen, slik gjør du det
Geir-Andrè Thorstensen, Rambøll

15.15-16.00
Diskusjon, evaluering og avslutning

Andre kurs og temamøter innen bygg og anlegg