Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Miljøriktig materialvalg - kurs for miljørådgivere og andre miljøansvarlige

Miljøriktig materialvalg i bygge- og anleggsprosjekter blir et stadig mer aktuelt tema. Ønsker du å vite mer om hvordan du gjør dette i praksis?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

torsdag 10.02.2022 09:00-16:00

Aktivitetsvalg er påkrevd

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 

Hensikten med dette kurset er å lære prosesser og verktøy som sikrer god miljøledelse samt redusert klima- og miljøpåvirkning i alle prosjektets livsfaser.

Kurset retter seg mot miljørådgivere og andre miljøansvarlige i bygge- og anleggsprosjekter, fra konseptfase via detaljplanlegging til bygging og idriftsettelse. Deltakerne bør ha noe praktisk erfaring med utførelse av miljøstyring i bygge- eller anleggsprosjekter.

Kurset vil blant annet ta for seg

  • Bærekraftige løsninger og påvirkningsmuligheter gjennom prosjektets livsfaser
  • Miljøriktig materialvalg som en del av miljøstyringen
  • Materialvalg med tanke på miljøtemaene klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige stoffer og emisjoner til innemiljøet. Hvilke klimakrav stiller byggherrene nå og i framtida?
  • Kort om miljøsertifiseringsordninger og miljøvaredeklarasjoner
  • Verktøy og programvare
  • Miljøriktige anskaffelser i praksis – hvilke verstingstoffer ser vi?
  • Miljøoppfølging i byggefasen
  • Forbedret prosjektøkonomi gjennom ressurseffektive løsninger og økt ombruk/gjenbruk
Miljøriktig materialvalg - kurs for miljørådgivere og andre miljøansvarlige

09.00
Bruk av miljøprogram og miljøoppfølgingsplan i bygg- og anleggsprosjekter
Eirik Wærner, Multiconsult / Jannike GB Jensen, Sweco

09.30
Norsk standard for klimagassberegninger, men hvordan gjennomfører man dette i praksis
Karin Cochard, Sweco

10.00 Pause

10.15
Valg av hovedmaterialer og konstruksjoner, hvordan bidrar miljørådgiveren til gode løsninger i tidligfase
Karin Cochard, Sweco / NN, Asplan Viak

10.45
Byggherrenes materialkrav – hvilke krav møter vi typisk i prosjektene
Marit Smidsrød, Norconsult

11.15 Lunsj

12.00
Hvordan vektlegge andre miljøhensyn enn klima tidlig i prosjektene – metodikk og verktøy
Eirik Wærner, Multiconsult / Jannike GB Jensen, Sweco

12.30
Prosjektering for ombruk – hvordan ivareta gode og sirkulære løsninger
Eirik Wærner, Multiconsult

13.00 Pause

13.15
Hvordan unngå bruk av helse- og miljøfarlige stoffer i prosjektet. Hvilke er de nye verstingstoffene
Eirik Wærner, Multiconsult

13.45
Slik ivaretar du god inneluftkvalitet gjennom løsninger med lave emisjoner
Geir-Andrè Thorstensen, Rambøll

14.15 Pause

14.45
Å være miljørådgiver i byggefasen, slik gjør du det
Geir-Andrè Thorstensen, Rambøll

15.15
Diskusjon, evaluering og avslutning

Det vil være mulig å delta digitalt på kurset. Husk å krysse av i påmeldingsskjema.

Kurset avholdes av erfarne miljørådgivere innen både bygg og anlegg, men målgruppen besitter også mye kunnskap og erfaring innen et tema som er i stadig utvikling. Det er derfor fint om deltakerne kan forberede spørsmål eller eksempler som kan bidra til gode diskusjoner underveis.

Det avholdes også kurs i miljøriktig materialvalg for bestillere og prosjektledere. Dette fokuserer på overordnet nivå på hva byggherrer og prosjektledelse trenger å vite for å sikre god planlegging og styring av miljø og bærekraft. Det er ikke hensiktsmessig å gå begge kursene da det er en del overlappende innhold.

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg