Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Miljøriktig materialvalg for bestillere og prosjektledere (1/2 dag)

Miljøriktig materialvalg i bygge- og anleggsprosjekter blir et stadig mer aktuelt tema. Ønsker du å vite mer om hvordan dette påvirker prosjektet ditt?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

onsdag 09.02.2022 12:00-16:00

Aktivitetsvalg er påkrevd

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 

Hensikten med dette kurset er å forstå hvordan god planlegging og styring av miljø og bærekraft gir gode resultater – i alle deler av planleggings- og byggeprosessen.

Kurset vil blant annet ta for seg:

  • Bærekraftige løsninger gjennom prosjektets livsfaser
  • Miljøriktig materialvalg og anskaffelser som en del av miljøstyring
  • Hvilke klimakrav stiller byggherrene nå og i framtida?
  • Kort om miljøsertifiseringsordninger og miljøvaredeklarasjoner (EPD)
  • Materialvalg med tanke på miljøtemaene klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige stoffer og emisjoner til innemiljøet
  • Forbedret prosjektøkonomi gjennom ressurseffektive løsninger og økt ombruk/gjenbruk

Kurset avholdes av erfarne miljørådgivere innen både bygg og anlegg, men målgruppen besitter også mye kunnskap og erfaring innen et tema som er i stadig utvikling. Det er derfor fint om deltakerne kan forberede spørsmål eller eksempler som kan bidra til gode diskusjoner underveis.

Miljøriktig materialvalg for bestillere og prosjektledere

12.00
Miljø gjennom prosjekteringsforløpet og muligheter for reduksjon av miljøpåvirkning
Eirik Wærner, Multiconsult, Geir Tore Møgedal

12.45
Materialer og miljøpåvirkning i bygg- og anleggsprosjekter – en innføring
Norconsult / Karin Cochard, Sweco

13.15
Miljøriktig materialvalg i anskaffelsesfasen – kontrakten, entrepriseformer og beskrivelsen
Eirik Wærner, Multiconsult / Geir-Andrè Thorstensen, Rambøll / Karin Cochard, Sweco

14.00
Pause

14.15
Ressurseffektiv prosjektering og dimensjonering – til nytte for miljøet og prosjektøkonomien
Karin Cochard, Sweco/ Eirik Wærner, Multiconsult

15.00
Å gå fra ord til handling – oppfølging av de gode intensjonene ved utførelse
Geir-Andrè Thorstensen, Rambøll

15.45
Avslutning

Det avholdes også kurs i miljøriktig materialvalg for miljørådgivere og andre miljøansvarlige. Dette kurset går mer i dybden på prosesser og verktøy som sikrer god miljøledelse samt redusert klima- og miljøpåvirkning i alle prosjektets livsfaser. Det er ikke hensiktsmessig å gå begge kursene da det er en del overlappende innhold.

Det vil være mulig å delta digitalt på kurset. Husk å krysse av i påmeldingsskjema.

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg

Clarion Hotel & Congress, Trondheim, 10. januar 2022