Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Virtuelt: Miljøriktig materialvalg for bestillere og prosjektledere

Miljøriktig materialvalg i bygge- og anleggsprosjekter blir et stadig mer aktuelt tema. Ønsker du å vite mer om hvordan dette påvirker prosjektet ditt?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 

FBA er et samarbeid mellom NITO og Tekna. Kontaktopplysningene du oppgir når du melder deg på et arrangement utveksles mellom foreningene og benyttes til kursadministrering.

Hensikten med kurset er å forstå hvordan god planlegging og styring av miljø og bærekraft gir gode resultater – i alle deler av planleggings- og byggeprosessen.

Kurset vil blant annet ta for seg:

  • bærekraftige løsninger gjennom prosjektets livsfaser
  • miljøriktig materialvalg og anskaffelser som en del av miljøstyring
  • hvilke klimakrav stiller byggherrene nå og i fremtiden?
  • kort om miljøsertifiseringsordninger og miljøvaredeklarasjoner (EPD)
  • materialvalg med tanke på miljøtemaene klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige stoffer og emisjoner til innemiljøet
  • forbedret prosjektøkonomi gjennom ressurseffektive løsninger og økt ombruk/gjenbruk
Dette kurset er virtuelt - Les mer her

Du deltar som på et vanlig kurs, bare på internett fra der du er.

HVORDAN DET FUNGERER:

  1. Du melder deg på som vanlig - klikk "Påmelding".
  2. Dagen før kurset får du tilsendt en lenke på e-post fra NITO. Lenken gir deg tilgang til kurset.
  3. På kursdagen gjennomføres kurset til oppsatt tid.

Undervisningen foregår med live video fra foreleser og oppgaver underveis. Du kan selvfølgelig stille spørsmål til kursholder og diskutere med andre kursdeltakere.

Kurset avholdes av erfarne miljørådgivere innen både bygg og anlegg, men målgruppen besitter også mye kunnskap og erfaring innen et tema som er i stadig utvikling. Det er derfor fint om deltakerne kan forberede spørsmål eller eksempler som kan bidra til gode diskusjoner underveis.

Miljøriktig materialvalg for bestillere og prosjektledere

12.00-12.45
Miljø gjennom prosjekteringsforløpet og muligheter for reduksjon av miljøpåvirkning
Eirik Wærner, Multiconsult

12.45-13.15
Materialer og miljøpåvirkning i bygg- og anleggsprosjekter – en innføring
Christopher Garmann, Norconsult og Karin Cochard, Sweco

13.15-14:00
Miljøriktig materialvalg i anskaffelsesfasen – kontrakten, entrepriseformer og beskrivelsen
Eirik Wærner, Multiconsult, Geir-Andrè Thorstensen, Rambøll og Karin Cochard, Sweco

14.00-14.15 Pause

14.15-15.00
Ressurseffektiv prosjektering og dimensjonering – til nytte for miljøet og prosjektøkonomien
Christopher Garmann, Norconsult og Eirik Wærner, Multiconsult

15.00-15.45
Å gå fra ord til handling – oppfølging av de gode intensjonene ved utførelse
Geir-Andrè Thorstensen, Rambøll

15.45-16.00
Avslutning

Andre kurs og temamøter innen bygg og anlegg