Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Plan og bygningsloven i praksis - TEK 17

Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

tirsdag 30.11.2021 09:00-15:30

Aktivitetsvalg er påkrevd

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 

Forskriften gir funksjonskrav, men i mange tilfeller er funksjonskravene også fortolket og gitt som ytelseskrav i forskriften.

TEK 17 skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

Etter endt kurs skal du ha fått en gjennomgang av

  • Hva som er nytt i TEK17
  • Søknadsplikt og ansvar
  • Krav til dokumentasjon
  • Sikkerhet ved brann
  • Energibruk og fuktsikring
  • Universell utforming
Program: Plan- og bygningsloven - TEK17

Dag 1

0930
Registrering

1000
Velkommen og praktiske opplysninger v/møteleder

1010
(1) Søknadsplikt og ansvar
Anders Evjenth, Bull & Co. Advokatfirma AS

1050
Kaffe/te/mobil

1100
(2) Oppfyllelse av krav
Nyheter TEK 17
Dokumentasjon av oppfyllelse av krav (kap2)
Anders Kirkhus, SINTEF Byggforsk

1200
Lunsj

1300
(3) Produkter og FDV
Produktdokumentasjon (kap3 og DOK-forskriften)
Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (kap4)
Ytre miljø (kap9)
Anders Kirkhus, SINTEF Byggforsk

1350
Kaffe/te/mobil

1400
(4) Sikkerhet ved brann
Sikkerhet ved brann (kap11)
Geir Drangsholdt, Tekøk rådgivning as

1500
Kaffe/te/mobil

1510
(5) Sikkerhet ved brann
Sikkerhet ved brann (kap11)
Geir Drangsholdt, Tekøk rådgivning as

1600
Slutt

Dag 2

0830
(6) Universell utforming
Uteareal og plassering av byggverk (kap8)
Krav i arbeids- og publikumsbygg (kap12)
Universell utforming og inneklima (kap13)
Trine Presterud, Universell utforming as

0930
Kaffe/te/mobil

0945
(7) Universell utforming, forts.
Uteareal og plassering av byggverk (kap8)
Krav i arbeids- og publikumsbygg (kap12)
Universell utforming og inneklima (kap13)
Trine Presterud, Universell utforming as

1045
Kaffe/te/mobil

1100
(8) Energibruk
Energibruk og tetthet – krav og løsninger (kap14)
Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk

1200
Lunsj

1300
(9) Fuktsikring
Miljø og helse (kap 13)
Fuktsikring – krav og løsninger
Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk

1400
Kaffe/te/mobil

1415
(10) Fuktsikring
Miljø og helse (kap13)
Våtrom – krav og løsninger
Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk

1530
Slutt

NITO, Tekna og RIF har inngått samarbeid om gjennomføring av kurs for våre medlemmer innen bygg, anlegg og eiendom.

Kontaktopplysningene du oppgir når du melder deg på et arrangement utveksles ikke mellom foreningene, men blir benyttet til markedsføringen av aktuelle kurs innen bygg, anlegg og eiendom. Ønsker du ikke slik markedsføring må du krysse av for dette i påmeldingsskjema.

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg