Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Prosjektering av brannsikre bygg

NITO, Tekna og RIF inviterer til et dagskurs der vi setter fokus på prosjektering av brannsikre bygg.

Påmelding er på tekna.no

Påmelding

Vi gir deg en status for forskningsprosjektene som gjennomføres i regi av Fire Research and Innovation Centre (FRIC). Det blir dessuten gitt presentasjoner av nye verktøy som er utviklet eller er under utvikling, og som kan benyttes ved brannteknisk prosjektering.

Samarbeid og kommunikasjon i byggesaker er sentralt og overgangen mellom prosjektering og utførelse skaper utfordringer. Det er ofte ønske om å gjøre endringer i byggefasen som avviker fra det som er prosjektert. Det oppstår mange problemstillinger knyttet til dokumentasjon av produkter som skal oppfylle de ytelsene som er prosjektert. Her er det viktig med god kommunikasjon og godt samarbeid mellom aktørene.

Etter endt kurs skal du ha fått økt kunnskap om

  • Nye prosjekteringsverktøy
  • Samarbeid og kommunikasjon for et vellykket byggeprosjekt

Ny veileder om tilrettelegging for brannvesenets innsats

 

Anne Dyve

Seniorrådgiver

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg