Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg

NITO, Tekna og Advokatfirmaet Grette inviterer til todagers kurs med fokus på praktisk anbudsrett, og de ulike entreprisestandardene.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

tirsdag 28.09.2021 09:00-15:30

Aktivitetsvalg er påkrevd

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 

Kurset er delt i to deler, hvor del 1 handler om praktisk anbudsrett, og del 2 handler om de ulike entreprisestandardene og alle fasene i entrepriseprosjekter.

Kurset går over to dager, og er svært praktisk rettet.

  • Offentlige anskaffelser
  • Entreprisekontraktene (NS 8405/NS 8407)
  • Byggherreforskriften/uavhengig kontroll
  • Varslingsreglene i entreprisekontraktene; fremdrift, overtakelse, sluttoppgjør, m.m.
  • Rådgiverkontraktene (NS 8401/NS 8402)
Program Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg

Første dag

0830
Registrering

0855
Velkommen - praktisk informasjon

0900
Del 1: Praktisk anbudsrett

1000
Kaffe/te/mobil

1015
Praktisk anbudsrett, forts.

1130
Lunsj

1200
Praktisk anbudsrett, forts.

1300
Kaffe/te/mobil

1310
Del 2: Rådgiverkontraktene

1410 Kaffe/te/mobil etc.  

1420
Rådgiverkontraktene

1530
Oppsummering/slutt

Andre dag

0900
Prosjekt og entreprisemodeller

1000
Kaffe/te/mobil etc.

1015
Kontrakts- og tilbudsfasen

1130
Lunsj

1200
Tilleggs- og endringsreglene

1230
Tilleggs- og endringsreglene, forts.

1320
Kaffe/te/mobil etc.

1330
Fremdrift/fristforlengelse/forsering/dagmulkt

1430
Kaffe/te/mobil

1440
Overtakelse og sluttoppgjør

1530
Oppsummering/avslutning

Målsetting

Etter endt kurs skal du kjenne bedre til  anskaffelsesregelverket og anbudsprosessen i bygg- og anleggsprosjekter. Videre skal du ha fått en god oversikt over de ulike entreprisestandardene og hvordan gjennomføre et entrepriseprosjekt fra A til Å.

Kurset fokuserer på de rettslige utfordringene man risikerer å møte ved forberedelse og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter, fra anskaffelses- og kontraheringsfasen og fram til ferdigstillelse og sluttoppgjør.

Kaj Marsh Duesund.pngSenioradvokat Kaj Marsh Duesund, Advokatfirmaet Grette.

Kaj er spesialisert innen offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Han har bred erfaring fra alle sider av store anskaffelsesprosjekter, herunder utvikling av kontrakter og strategisk rådgivning ved gjennomføring av prosjekter.

Rolf Markussen.pngRolf W. Markussen har 15 års erfaring som entreprise- og eiendomsadvokat med meget bred erfaring innen eiendom og entrepriserett, særlig innen utviklingsprosjekter.

Markussen har videre omfattende prosedyreerfaring.

NITO, Tekna og RIF har inngått samarbeid om gjennomføring av kurs for våre medlemmer innen bygg, anlegg og eiendom.

Kontaktopplysningene du oppgir når du melder deg på et arrangement utveksles ikke mellom foreningene, men blir benyttet til markedsføringen av aktuelle kurs innen bygg, anlegg og eiendom. Ønsker du ikke slik markedsføring må du krysse av for dette i påmeldingsskjema.

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg