Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg

Du inviteres til todagers kurs med fokus på praktisk anbudsrett, og de ulike entreprisestandardene.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

onsdag 08.06.2022 09:00-15:30

Aktivitetsvalg er påkrevd

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 
* Påkrevd felt

Kurset er delt i to deler. Del 1 handler om praktisk anbudsrett, og del 2 handler om de ulike entreprisestandardene og alle fasene i entrepriseprosjekter. 

Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg er praktisk rettet.

  • offentlige anskaffelser
  • entreprisekontraktene (NS 8405/NS 8407)
  • byggherreforskriften/uavhengig kontroll
  • varslingsreglene i entreprisekontraktene; fremdrift, overtakelse, sluttoppgjør, m.m.
  • rådgiverkontraktene (NS 8401/NS 8402)

Målsetting

Etter endt kurs skal du kjenne bedre til  anskaffelsesregelverket og anbudsprosessen i bygg- og anleggsprosjekter. Videre skal du ha fått en god oversikt over de ulike entreprisestandardene og hvordan gjennomføre et entrepriseprosjekt fra A til Å.

Program Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg

Første dag

0830
Registrering

0855
Velkommen - praktisk informasjon

0900
Del 1: Praktisk anbudsrett

1000
Kaffe/te/mobil

1015
Praktisk anbudsrett, forts.

1130
Lunsj

1200
Praktisk anbudsrett, forts.

1300
Kaffe/te/mobil

1310
Del 2: Rådgiverkontraktene

1410 Kaffe/te/mobil etc.  

1420
Rådgiverkontraktene

1530
Oppsummering/slutt

Andre dag

0900
Prosjekt og entreprisemodeller

1000
Kaffe/te/mobil etc.

1015
Kontrakts- og tilbudsfasen

1130
Lunsj

1200
Tilleggs- og endringsreglene

1230
Tilleggs- og endringsreglene, forts.

1320
Kaffe/te/mobil etc.

1330
Fremdrift/fristforlengelse/forsering/dagmulkt

1430
Kaffe/te/mobil

1440
Overtakelse og sluttoppgjør

1530
Oppsummering/avslutning

Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg fokuserer på de rettslige utfordringene man risikerer å møte ved forberedelse og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter, fra anskaffelses- og kontraheringsfasen og fram til ferdigstillelse og sluttoppgjør.

Kaj Marsh Duesund.pngSenioradvokat Kaj Marsh Duesund, Advokatfirmaet Grette.

Kaj er spesialisert innen offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Han har bred erfaring fra alle sider av store anskaffelsesprosjekter, herunder utvikling av kontrakter og strategisk rådgivning ved gjennomføring av prosjekter.

Rolf Markussen.pngRolf W. Markussen har 15 års erfaring som entreprise- og eiendomsadvokat med meget bred erfaring innen eiendom og entrepriserett, særlig innen utviklingsprosjekter.

Markussen har videre omfattende prosedyreerfaring.

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg