Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg

Kurset gjennomføres av Faggruppen for bygg og anlegg (FBA), et samarbeid mellom Tekna og NITO.

Påmelding er ikke tilgjengelig

Informasjon om dette arrangementet er utilgjengelig for øyeblikket

Kurset er delt i to deler, hvor del 1 handler om praktisk anbudsrett, og del 2 handler om de ulike entreprisestandardene og alle fasene i entrepriseprosjekter.

Kurset som går over to dager er svært praktisk rettet

  • Offentlige anskaffelser
  • Entreprisekontraktene (NS 8405/NS 8407)
  • Byggherreforskriften/uavhengig kontroll
  • Varslingsreglene i entreprisekontraktene; fremdrift, overtakelse, sluttoppgjør, m.m.
  • Rådgiverkontraktene (NS 8401/NS 8402)

Etter endt kurs skal du kjenne bedre til anskaffelsesregelverket og anbudsprosessen i bygg- og anleggsprosjekter. Videre skal du ha fått en god oversikt over de ulike entreprisestandardene og hvordan gjennomføre et entrepriseprosjekt fra A til Å.

Kurset fokuserer på de rettslige utfordringene man risikerer å møte ved forberedelse og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter, fra anskaffelses- og kontraheringsfasen og frem til ferdigstillelse og sluttoppgjør.

Program Prosjektgjennomføring Bygg og anlegg