Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Kontraktstrategi for offentlige bygg og anlegg

Trenger du å oppdatere deg på anskaffelsesregelverket og anbudsprosessen i bygg- og anleggsprosjekter? På kurset vil du i tillegg få en god oversikt over entreprisestandardene.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 
* Påkrevd felt

Kurset går over to dager, og er svært praktisk rettet

Del 1 handler om praktisk anbudsrett, og del 2 handler om de ulike entreprisestandardene og alle fasene i entrepriseprosjekter.

  • offentlige anskaffelser
  • entreprisekontraktene (NS 8405/NS 8407)
  • byggherreforskriften/uavhengig kontroll
  • varslingsreglene i entreprisekontraktene; fremdrift, overtakelse, sluttoppgjør, m.m.
  • rådgiverkontraktene (NS 8401/NS 8402)

Det fokuseres på de rettslige utfordringene man risikerer å møte ved forberedelse og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter, fra anskaffelses- og kontraheringsfasen og frem til ferdigstillelse og sluttoppgjør.

Program Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg

Første dag

0830
Registrering

0855
Velkommen - praktisk informasjon

0900
Del 1: Praktisk anbudsrett

1000
Kaffe/te/mobil

1015
Praktisk anbudsrett, forts.

1130
Lunsj

1200
Praktisk anbudsrett, forts.

1300
Kaffe/te/mobil

1310
Del 2: Rådgiverkontraktene

1410 Kaffe/te/mobil etc.  

1420
Rådgiverkontraktene

1530
Oppsummering/slutt

Andre dag

0900
Prosjekt og entreprisemodeller

1000
Kaffe/te/mobil etc.

1015
Kontrakts- og tilbudsfasen

1130
Lunsj

1200
Tilleggs- og endringsreglene

1230
Tilleggs- og endringsreglene, forts.

1320
Kaffe/te/mobil etc.

1330
Fremdrift/fristforlengelse/forsering/dagmulkt

1430
Kaffe/te/mobil

1440
Overtakelse og sluttoppgjør

1530
Oppsummering/avslutning

Målsetting

Etter endt kurs skal du kjenne bedre til anskaffelsesregelverket og anbudsprosessen i bygg- og anleggsprosjekter. Videre skal du ha fått en god oversikt over de ulike entreprisestandardene og hvordan gjennomføre et entrepriseprosjekt fra A til Å.

Kaj Marsh Duesund.pngSenioradvokat Kaj Marsh Duesund, Advokatfirmaet Grette.

Kaj er spesialisert innen offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Han har bred erfaring fra alle sider av store anskaffelsesprosjekter, herunder utvikling av kontrakter og strategisk rådgivning ved gjennomføring av prosjekter.

Rolf Markussen.pngRolf W. Markussen har 15 års erfaring som entreprise- og eiendomsadvokat med meget bred erfaring innen eiendom og entrepriserett, særlig innen utviklingsprosjekter.

Markussen har videre omfattende prosedyreerfaring.

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg