Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Rådgivningskontraktene - NS 8401 og NS 8402

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid.

Påmelding skjer hos Quality Norway

Rådgiveroppdrag innenfor bygg- og anleggssektoren er en uensartet gruppe.

Påmelding skjer hos Quality Norway

Kurset gjennomføres i samarbeid med Norsk bygg- og eiendomsforening, Tekna, RIF og NITO.

Rådgiveren kan delta i en tidlig fase av et prosjekt og ha som oppgave å utrede prosjektets rammebetingelser og levedyktighet.

Han vil kunne utarbeide de overordnede planer for prosjektet, gjennomføre nærmere utredning av behov, programmere og prosjektere. Rådgiveren vil kunne bli engasjert til å lede hele eller deler av prosjektet og til å kontrollere andres utførelse. Han vil kunne være rådgiver for prosjekteier, byggherre og entreprenører samt være underrådgiver for andre rådgivere.I kurset gjennomgås sentrale problemstillinger som vil ha betydning i samtlige oppdragstyper

Rådgivingskontraktene går igjennom

 • sentrale problemstillinger som vil ha betydning i samtlige oppdragstyper
 • valg av kontraktsmodell – totalrådgivning
 • delte kontrakter eller gruppekontrakt
 • valg av honorartype – fastpris eller timehonorert oppdrag
 • budsjett- eller takpris
 • reglene om betaling og tilbakehold av honorar
 • inngåelse av kontraktene – direktekontrahering eller etter konkurranse
 • tolking av kontrakten – hvilket arbeid er en del av oppdraget?
 • endringsreglene
 • frister og sanksjoner ved forsinkelse
 • rådgivningsfeil og erstatningsansvar
 • forsikringsdekning

Det anbefales at deltakerne har tilgang til standardene NS 8401 og NS 8402, hvis mulig.

NITO, Tekna og RIF har inngått samarbeid om gjennomføring av kurs for våre medlemmer innen bygg, anlegg og eiendom.

Kontaktopplysningene du oppgir når du melder deg på et arrangement utveksles ikke mellom foreningene, men blir benyttet til markedsføringen av aktuelle kurs innen bygg, anlegg og eiendom. Ønsker du ikke slik markedsføring må du krysse av for dette i påmeldingsskjema.

Anne Dyve

Anne Dyve

Seniorrådgiver

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg

Hvilke fagområder er du opptatt av?

Få relevant informasjon om kurs og arrangementer fra NITO (Krever innlogging).

Registrer dine faglige interesser