Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Samspillkontraktene - Utvikling, anskaffelser og gjennomføring

Kurset Samspillskontraktene går grundig gjennom utviklingsfasen, gjennomføringsfasen og anskaffelsesfasen, og er svært praktisk rettet. Samspillskontraktene er basert på en rekke eksempler fra samspill-prosjekter i både bygg- og anleggssektoren.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

tirsdag 28.09.2021 09:00-15:00

Aktivitetsvalg er påkrevd

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 

Kurset vil også fokuseres på de rettslige utfordringene man risikerer å møte ved forberedelse og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter, fra anskaffelses- og kontraheringsfasen og fram til ferdigstillelse og sluttoppgjør.

Det legges opp til gruppe- og diskusjonsoppgaver underveis.

Målsetting

Etter endt kurs skal du kjenne bedre til  anskaffelsesregelverket og anbudsprosessen i bygg- og anleggsprosjekter. Videre skal du ha fått en god oversikt over de ulike entreprisestandardene og hvordan gjennomføre et entrepriseprosjekt fra A til Å.

Program Samspillskontraktene

Dag 1

0900
Hva er samspill?
Forskjell mellom de ulike entrepriseformene
Delene i samspillskontrakten
Utviklingsfasen – roller og kontrakten

1200
Lunsj

1230
Utviklingsfasen forts.
Innhenting av informasjon
Grunnundersøkelser
Kvalitet – valg av løsninger og brukermedvirkning
Målpris eller fastpris?
Avtale for gjennomføringsfasen
Erfaringer

Dag 2

0830
Gjennomføringsfasen
Varsling i samspill
Vederlagsmekanismen
Endringer i en samspillsentreprise
Uventede grunnforhold – hvordan skal det håndteres i en samspillsentreprise
Tvisteløsning i samspill
Erfaringer

1130
Lunsj

1200
Anskaffelse av samspillsentrepriser
Tildelingskriteriene
Forhandlinger og dialog om samspillsentrepriser

1500
Avslutning

Kaj Marsh Duesund.pngSenioradvokat Kaj Marsh Duesund, Advokatfirmaet Grette.

Kaj er spesialisert innen offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Han har bred erfaring fra alle sider av store anskaffelsesprosjekter, herunder utvikling av kontrakter og strategisk rådgivning ved gjennomføring av prosjekter.

Ole Kvåle er spesialisert innen entrepriserett, offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Han arbeider hovedsakelig med prosjekter innen samferdsel og infrastruktur, hvor han bistår byggherrer, entreprenører og rådgivere.

Han har spisskompetanse innen kontraktsutvikling, forhandling og strategi i entrepriseprosjekter, og har blant annet erfaring fra flere store OPS-prosjekter.

 

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg