Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Stream: Taper Norge i det digitale kappløpet?

Behovet for IKT-kompetanse er stadig økende, er vi rigget for å møte morgendagen?

Påmelding under

Meld deg på

Virksomheter opplever å måtte nedskalere ambisjoner, vekst og tilpasse sine planer når de ikke får tak i riktig kompetanse. Det er rimelig å anta at dette gir betydelig bortfall av mulig verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. For å kunne møte denne utfordringen med relevant politikk må vi ha fakta.

 • Samfunnsøkonomisk analyse presenterer tall fra ny rapport
 • Statsminister Erna Solberg mottar rapporten og kommenterer
 • Samtale med representanter fra næringsliv og tillitsvalgte
 • Moderator: Shazad Rana

Du møter også:

 • Tonje Sandberg (administrerende direktør
  Accenture AS)
 • Harald Wesenberg (spesialist IT - Equinor ASA)
 • Rolf Røtnes (fagdirektør Samfunnsøkonomisk analyse AS)
 • Martin Raczkowski (Politiets IKT-tjenester)
 • Petter-Børre Furberg (administrerende direktør Telenor Norge AS avd. Oslo)

De sju viktigste arbeidslivs- og interesseorganisasjonene for IKT i Norge; EL og IT, NITO, Negotia, Tekna, IKT-Norge, Digital Norway og Abelia, har gått sammen om å kartlegge tilbudet av og etterspørselen etter IKT-kompetanse fram mot 2030.

Rapporten er et konkret kunnskapsgrunnlag om tilbudet av og etterspørselen etter denne kompetansen, i tillegg til beregninger av tapt verdiskaping nå og fremover som følge av mangel på riktig kompetanse.

På dette seminaret vil vi få presentert funnene i rapporten og høre hva tillitsvalgte og næringslivet tenker rundt temaet. Statsminister Erna Solberg kommer også for å få overrakt rapporten.

Streames tirsdag 26. januar 2021 - kl 11:00 - 12:30

Følg streamen her.  

Aktuelle kurs innen IKT