Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Trening i prosjekteringsfasen med VDC og Lean som metode

Lær hvordan dere kan skape økt lønnsomhet og samhandling i prosjekter gjennom bruk av Lean og VDC-rammeverket i organisering, planlegging og gjennomføring av prosjekteringsfasen.

Se kursartikkel for påmelding.

Formålet med opplæringen er å sette deltagerne i stand til å øke kvaliteten i eget prosjekt, dvs. å gjennomføre det som læres bort når de kommer til sin egen arbeidsplass.

Påmelding skjer hos Lean Communications

Medlemmer av NITO får 1500,- i rabatt på ordinær pris, kr 16 000, ved å oppgi
rabattkoden NITO_23.

Opplæringen går over 2 + 1 dager (11.-12.09. og 26.10. 2023).

Mellom dag to og tre er det ca seks uker.

Hensikten er at deltagerne skal kunne praktisere det de lærer på opplæringen i seks-ukers perioden og gjennomføre en praktisk oppgave på sitt prosjekt med elementer fra opplæringen.

På dag tre av opplæringen, deler deltagerne sine erfaringer med hverandre og får ny påfyll. Dette virker bra!

Nytt er at Lean Communications har et formelt samarbeid med NTNU om VDC-kursene slik at disse er harmonisert med det ettårige VDC-sertifiseringsprogrammet som NTNU kjører sammen med Stanford. Dermed utstedes det kompetansebevis etter gjennomført kurs med både Lean Communications logo og NTNUs.

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg