Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

"Trent" - Trening i byggefasen med VDC og Lean som metode

Lær hvordan dere kan skape økt lønnsomhet og samhandling i prosjekter gjennom bruk av Lean og VDC-tankesett i organisering, planlegging og gjennomføring av byggefasen.

Se kursartikkel for påmelding.

Lær hvordan prosjektets byggetid kan halveres og bunnlinjen dobles.

Påmelding skjer hos Lean Communications

Medlemmer av NITO, Tekna og RIF får 1500,- i rabatt på ordinær pris, kr 16 000, ved å oppgi rabattkoden NITO_23.

Bakgrunnen for "Trent" - Trening i byggefasen med VDC og Lean som metode er at bygge- og anleggsprosjekter historisk har vært forsinket, hatt høye kostnader og slitt med å bli bygget feilfritt første gang – og at dette kan endres. Årsakene er manglende involvering, manglende eierskap og etterlevelse av eksisterende plan.

Fokus i kurset er å lære tiltak/metoder som hindrer forsinkelser, overskridelser og byggefeil. Dette betyr involverende planlegging i praksis og å lære hvordan dette har en enorm positiv virkning på flyt i prosjektet.

På "Trent" - Trening i byggefasen med VDC og Lean som metode lærer du hvordan å unngå forsinkede tegninger eller leveranser av varer og materiell og hvordan oppnå resultater som kalkulert!

Etter endt kurs vil du kunne

  • lede, eller delta i, kontinuerlig forbedringsarbeid i din avdeling
  • styre det involverende planarbeidet i ditt prosjekt
  • sikre god fremdrift i prosjektene dine gjennom å skape flyt og forutsigbarhet i produksjonen
  • skape eierskap til prosjekt og planer hos dine samarbeidspartnere

Kurset går over 3 dager - 25. og 26. april og 7. juni 2023.

NITO, Tekna og RIF har inngått samarbeid om gjennomføring av kurs for våre medlemmer innen bygg, anlegg og eiendom.

Kontaktopplysningene du oppgir når du melder deg på et arrangement utveksles ikke mellom foreningene, men blir benyttet til markedsføringen av aktuelle kurs innen bygg, anlegg og eiendom. Ønsker du ikke slik markedsføring må du krysse av for dette i påmeldingsskjema.

Kurs og temamøter innen bygg og anlegg