Gå til innhold
Håndtrykk
< Kurs og arrangementer

Utbyggingsavtaler - hvordan sikre at planer gjennomføres

Kommunale arealplaner, først og fremst reguleringsplaner, blir mange ganger ikke gjennomført. Planene sier ikke noe selv om gjennomføringen, bortsett fra rekkefølgebestemmelser.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

tirsdag 26.05.2020 10:00-16:30

Feltet er påkrevd

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

Kurset arrangeres i regi av Faggruppen for bygg og anlegg (FBA) - Tekna/NITO.

Gjennomføringen kan derfor bli uforutsigbar, og planene kan raskt bli uaktuelle, slik at tiltakene ikke blir noe av, eller det er nødvendig med endring både av planer og byggetiltak.

Utbyggingsavtaler benyttes mer og mer som et verktøy for gjennomføring av planer, først og fremst for å få på plass nødvendige infrastrukturtiltak.
Plan- og bygningsloven har regler som regulerer bruken av utbyggingsavtaler, både når det gjelder kravet til forutsigbarhet, at avtalene skal være balanserte, og at sentrale krav til at ytelsene skal være forholdsmessige og ha saklig sammenheng med tiltaket.

Kurset vil ta for seg prinsippene for avtalene, og hvordan de kan brukes som et effektivt virkemiddel for å sikre at planene lar seg gjennomføre. Kurset vil også se på de forskjellige avtaleformer og fordelingsordninger som er vokst frem, og hvordan dette bør vurderes når både planer og avtaler skal lages. Kurset vil også se på hvordan tiltakshavere møter plansystemet.

I tillegg vil kurset ta for seg andre temaer og fordelingssystemer som gjelder gjennomføring av planer. Planer forutsetter ofte eiendomsoverdragelser, noe som igjen kan forutsette ekspropriasjon eller bruk av jordskifte. Det finnes også lovregulerte former for fordeling av kostnader for felles infrastruktur gjennom regler om refusjon. Disse temaene vil også bli gjennomgått.

Målsetting

Etter endt kurs skal du:

 • Ha fått en gjennomgang av lovregler og prinsipper for utbyggingsavtaler
 • Ha fått forståelse for forholdet mellom kommunale planer og utbyggingsavtaler
 •  Kunne vurdere hva som skal til for å lage balanserte avtaler
 • Vite mer om praksis om fordeling av kostnader for infrastruktur, både gjennom avtaler og plan- og bygningslovens regler om refusjon
 • Ha oversikt over andre gjennomføringsformer, som f. eks. ekspropriasjon

Målgruppe

 • Byggeleder- og prosjekteringsfirmaer
 • Rådgivende ingeniører
 • Arkitekter
 • Offentlig og private byggherrer
 • Kommunale eiendomsetater
 • Kommunale planleggere og byggesaksbehandlere

FBA er et samarbeid mellom NITO og Tekna. Kontaktopplysningene du oppgir når du melder deg på et arrangement utveksles mellom foreningene og benyttes til kursadministrering.

Andre kurs og temamøter innen bygg og anlegg