Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Virtuelt: Utbyggingsavtaler - hvordan sikre at planer gjennomføres

Kurset arrangeres av Norsk Kommunalteknisk Forening - NKF og FBA - et samarbeid mellom NITO og Tekna.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

tirsdag 26.05.2020 10:00-16:30

Feltet er påkrevd

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 

Dette kurset er virtuelt - Les mer her

Du deltar som på et vanlig kurs, bare på internett fra der du er.

HVORDAN DET FUNGERER:

  1. Du melder deg på som vanlig - klikk "Påmelding".
  2. Dagen før kurset får du tilsendt en lenke på e-post fra NITO. Lenken gir deg tilgang til kurset.
  3. På kursdagen gjennomføres kurset til oppsatt tid.

Undervisningen foregår med live video fra foreleser og oppgaver underveis. Du kan selvfølgelig stille spørsmål til kursholder og diskutere med andre kursdeltakere.

FBA er et samarbeid mellom NITO og Tekna. Kontaktopplysningene du oppgir når du melder deg på et arrangement utveksles mellom foreningene og benyttes til kursadministrering.

Kommunale arealplaner, først og fremst reguleringsplaner, blir mange ganger ikke gjennomført. Planene sier ikke noe selv om gjennomføringen, bortsett fra rekkefølgebestemmelser.

Gjennomføringen kan derfor bli uforutsigbar, og planene kan raskt bli uaktuelle, slik at tiltakene ikke blir noe av, eller det er nødvendig med endring både av planer og byggetiltak.

Utbyggingsavtaler benyttes mer og mer som et verktøy for gjennomføring av planer, først og fremst for å få på plass nødvendige infrastrukturtiltak.

Kurset vil ta for seg prinsippene for avtalene, og hvordan de kan brukes som et effektivt virkemiddel for å sikre at planene lar seg gjennomføre. Kurset vil også se på de forskjellige avtaleformer og fordelingsordninger som er vokst frem, og hvordan dette bør vurderes når både planer og avtaler skal lages. Kurset vil også se på hvordan tiltakshavere møter plansystemet.

Etter endt kurs skal du:

  • Ha fått en gjennomgang av lovregler og prinsipper for utbyggingsavtaler
  • Ha fått forståelse for forholdet mellom kommunale planer og utbyggingsavtaler
  • Kunne vurdere hva som skal til for å lage balanserte avtaler
  • Vite mer om praksis om fordeling av kostnader for infrastruktur, både gjennom avtaler og plan- og bygningslovens regler om refusjon
  • Ha oversikt over andre gjennomføringsformer, som f. eks. ekspropriasjon
Virtuelt: Utbyggingsavtaler - hvordan sikre at planer gjennomføres

 

0830
Registrering

0900
Planer og planers gjennomføring
Kommunal planlegging
Hvordan forholder utbyggere seg?
Hvordan forholder kommunene seg?
Tomteerverv

1130
Lunsj

1200
Utbyggingsavtaler og annen kostnadsfordeling
Utbyggingsavtaler
Andre muligheter for kostnadsvurdering

1530
Diskusjon og oppsummering

Andre kurs og temamøter innen bygg og anlegg