Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Utbyggingsavtaler

I kurset Utbyggingsavtaler setter vi søkelys på lov og forskrift knyttet til utbyggingsavtaler. Praktisk bruk av utbyggingsavtaler belyses med konkrete eksempler fra ulike steder i landet.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

tirsdag 24.03.2020 09:00-16:15

Feltet er påkrevd

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

Kurset arrangeres i regi av Faggruppen for bygg og anlegg (FBA) - Tekna/NITO.

Det er bestemmelser om utbyggingsavtaler i Plan- og bygningsloven, og det foreligger både en forskrift og en veileder for bruk av utbyggingsavtaler.

Bestemmelsene gir adgang til å benytte utbyggingsavtaler for gjennomføring av planvedtak for visse boligpolitiske forhold og for teknisk infrastruktur og grønt. Enkelte kommuner har tolket mulighetene vidt, derfor har sivilombudsmannen valgt å foreta nødvendige begrensninger.

Norske kommuner må følge offentlige anskaffelsesregler for tiltak de blir byggherre for.

På kurset Utbygginsavtaler får du

  • Grunnleggende kunnskap om utbygginsavtaler
  • Innsyn i ulike modeller for gjennomføring
  • Oppdatering på akspetable plansbestemmelser med rekkefølgekrav
  • Lære om beregning av merverdiavgift

Vi vil drøfte erfaringer og se nærmere på ulik praktisering av regelverket.

  • Hva er de ulike aktørenes syn?
  • Hva sier kommuner og hva mener private utbyggere?

Program

Program Utbyggingsavtaler

08:30 Registrering

09:00 Åpning

09:10 Hovedtrekk i regelverket

10:00 Kaffe/te

10:15 Hovedtrekk i regelverket

11:15 Kaffe/te

11:30 Planbestemmelser - rekkefølgekrav

12:15 Lunsj

13:00 Erfaring fra Hamar kommune

13:45 Byutvikling - fokus på gjennomføring og grunneiersamarbeid

14:30 Kaffe/te

14:45 Praktisk bruk av utbyggningsavtaler med eksempler

15:30 Utbyggningsavtaler og merverdiavgift med praktiske eksempler

16:15 Slutt

FBA er et samarbeid mellom NITO og Tekna. Kontaktopplysningene du oppgir når du melder deg på et arrangement utveksles mellom foreningene og benyttes til kursadministrering.

Andre kurs og temamøter innen bygg og anlegg