Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Legionelladagen 2021

Hvert år meldes det om et svakt stigende antall dødsfall på grunn av legionellose.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Aktiviteter

torsdag 18.02.2021 09:00-13:30

Feltet er påkrevd

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

 

Det er dokumentert at det er risiko for bakterieoppblomstring i alle typer tekniske vannsystemer. For de fleste av oss er det via varmt- og kaldtvannsystemet vi kan bli eksponert for bakterien.

Det siste året har risikoen for bakterievekst i rørnettet i bygninger vært ekstra stort siden mange bygg har stått ubrukt eller vært i mindre bruk enn normalt pga. koronapandemien. Det er derfor nødvendig, og svært viktig fortsatt fokusere på forebygging, og på bekjempelse av legionellabakerien i vannsystemer.

Legionellabakterier er vanlig forekommende i naturen i ferskt vann og i jordsmonn. Når bakterien kommer inn i vannsystemene kan de formere seg og derved utgjøre en smitterisiko. Bakterien kan overføres til mennesker ved at det pustes inn aerosoler fra et vannsystem. Legionellabakterien vil aldri forsvinne. Men risiko for legionellavekst og smitte kan reduseres gjennom optimalt design og utførelse av anleggene, god drift, planmessig vedlikehold og riktige kontrollrutiner.

Dette kurset er virtuelt - Les mer her

Du deltar som på et vanlig kurs, bare på internett fra der du er.

HVORDAN DET FUNGERER:

  1. Du melder deg på som vanlig - klikk "Påmelding".
  2. Dagen før kurset får du tilsendt en lenke på e-post fra NITO. Lenken gir deg tilgang til kurset.
  3. På kursdagen gjennomføres kurset til oppsatt tid.

Undervisningen foregår med live video fra foreleser og oppgaver underveis. Du kan selvfølgelig stille spørsmål til kursholder og diskutere med andre kursdeltakere.

Eksperter fra både myndigheter og bransjen vil gi konkrete og praktiske råd om hvordan redusere risiko, forebygge og bekjempe legionellasmitten. Som i mange andre sammenhenger finnes det ikke bare en metode, men en rekke forskjellige metoder for bekjempelse av legionellabakterien. Det er også viktig at anleggene bygges riktig for å redusere risikoen for bakterievekst.

Program Legionelladagen

0830
Pålogging og registrering

0900
Åpning av kurset v/møteleder Anne Dyve, NITO

0905
Hvordan spres legionellabakterier?
Line Angeloff, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

0930
Legionella i varmt og kaldt vann: Trenger vi å tenke mer på kaldt vann?
Michael Brandon Waak, Forsker, Sintef Community

0945
Fra Legionellaprosjekt til Legionellanettverk
Gunnar Slinning Østad, Undervisningsbygg Oslo KF, Leder av NKF Legionella Nettverk

1015
Kort pause

1030
Risikovurdering
Hanne Therese Skiri, Dr. scient, og rådgiver, Kompa AS

1045
Leverandørpresentasjoner (mikrobiologiske barrierer og kontinuerlig vannbehandling) - 2 minutter pitch
CEVA AS
Lime Vannteknologi
Kiwa NorKjemi
Plastron AS
(Komiteen jobber med andre leverandører i tillegg til ovennevnte)

1115
Gjeldende regelverk for behandling av drikkevann og bruk av biocider
Anders Bekkelund, Mattilsynet

1130
Lunsj

1200
Resultater fra prosjektet Varmtvann 2030
Harald Taxt Walnum, Sintef Community

1230
Mulighet for å kombinere energibesparelse og legionellabekjempelse
Hanne Therese Skiri, Dr. scient. og rådgiver, Kompa AS

1245
Kort pause

1255
Viktig med riktig regulering av varmtvannsfordeling
Thorn Fredrik Hemsen, Armaturjonsson

1315
«Rør i rør system» gir redusert varmetap i sirkulasjonsledningen
Frederik Fiske, Viega

1335
CO2 varmepumper – energiøkonomisk produksjon av høytemperatur varmtvann
Bjørn Aarstad, Winns AS

1400
Oppsummering/avslutning

Anne Dyve

Anne Dyve

Seniorrådgiver

Andre kurs og temamøter innen bygg og anlegg