Gå til innhold
NITO Hedmark

Innlandets ingeniørkonferanse

Digitaliseringen skyter fart. En av tre jobber kan være automatisert bort i 2025. Klarer Innlandet å henge med i den raske globale utviklingen? Konferansen handler i år om Industri 4.0 og hvordan dette påvirker våre arbeidsplasser.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Aktiviteter

torsdag 02.02.2017

Vennligst kryss av hvilke deler av programmet du ønsker å delta på.

Feltet er påkrevd

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

Robotisering, illustrasjonsfoto: Colourbox

Påmeldingsfristen for deltakelse uten overnatting er utvidet til den 25.1. Trenger du overnatting ber vi deg ta kontakt med oss på eller tel. 62 53 31 41

Vi befinner oss midt i digitaliseringens tidsalder. Noen fagmiljøer, som f.eks. analyseselskapet Gartner Group, mener at hver tredje arbeidsplass kan være automatisert innen ti år. Begreper som Industri 4.0 og Norge 6.0 brukes ofte for å omtale denne utviklingen, som medførerer både muligheter og utfordringer for arbeidslivet og samfunnet.

Verdikjedene endrer seg og nye produksjonsprosesser skapes når internettbaserte teknologier integreres med fysiske maskiner.

Hva kan slike endringer bety for næringslivet og arbeidstakere på Innlandet? Bli med på Innlandets ingeniørkonferanse og få innblikk i hvordan sentrale aktører i industri og næringsliv ser på utviklingen.

Egen samling for tillitsvalgte
Konferansen har en samling om tariff og lønnsoppgjør på fredag 3.2. Denne delen er forbeholdt NITOs tillitsvalgte (leder og styremedlemmer i bedriftsgruppene) samt yrkesaktive medlemmer som ikke er omfattet av en bedriftsgruppe.

Program

Torsdag 2. februar

Digitalisering og Automatisering - henger  Innlandet med i den 4. industrielle revolusjonen?

14.30 Registrering
Servering av kaffe og kake

15.00 Velkommen

15.05 Framtidens industriutfordringer
Ottar Henriksen, prosjektdirektør Sintef Raufoss Manufacturing

15.45 Et næringsliv i endring
Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet

16.30 Kaffepause

17.00 Automatisering i praksis
Thomas Wasenden, produksjonssjef Neuman Aluminium Raufoss

17.45 Framtiden i Innlandet skjer nå
Håvard Røste, prosjektleder Hamar Regionen Utvikling

18.30 Avslutning

19.30 Middag i hotellets restaurant (for de som har valgt dette)

Fredag 3. februar - samling for tillitsvalgte

Delta på den viktigste lokale møteplassen for deg som er bedriftsgruppetillitsvalgt eller enkeltstående medlem på Innlandet. Du får nyttig informasjon om bl.a. lønn, avtaler og rettigheter. Her velges også representanter til de sentrale avtalekonferansene.

8.30 Lønnsoppgjøret 2016
Per Ole Hansen, Forhandlingssjef NITO

9.30 Regionalt lønnsforum: Separate møter for tillitsvalgte fra avtalområdene energi, kommune, privat og spekter

Regionalt lønnsforum - disse innleder:
Anders Lundby, FU Energi 
Kjell Ola Aamodt, FU Kommune 
Harry Solsem, FU Privat
Brynhild Asperud og William Nilssen, FU Spekter 

10.15 Kaffepause og utsjekk

10.30 Regionalt lønnsforum fortsetter

11.30 Lunsj

12.15 Bedriftsbesøk hos Neuman Aluminium Raufoss (Hunndalen).
Bussen går fra/til hotellet med avgang kl. 12.15. Det er få parkeringsplasser hos Neuman,  så vi ber om at alle bruker busstransport.

14.00 Slutt

Velkommen til Innlandets ingeniørkonferanse!

 

Prisinformasjon

NITO-tillitsvalgte og yrkesaktive medlemmer uten bedriftsgruppe: Deltakelse er gratis begge dager inkludert overnatting. NITO refunderer reiseutgifter og evt. tapt arbeidsfortjeneste.

Andre NITO-medlemmer:
Deltakelse er gratis på torsdag 2.februar. Reiseutgifter refunderes ikke.


Til toppen av siden for påmelding

 

Viktig om deltakelse på tillitsvalgtkurs og -arrangementer

Som NITO-tillitsvalgt får du som regel dekket reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste når du deltar på tillitsvalgtkurs.

Dersom kurset arrangeres av en annen avdeling enn den du lokalt er medlem av; ta kontakt med din lokale avdeling for nærmere avtale. OBS: Ikke bestill fly- og togbillett før dette er avtalt.

Se for øvrig NITOs reisepolicy (Min side)

Tillitsvalgtes rett til permisjon for å delta på tillitsvalgtopplæring fremgår av tariffavtaler for det enkelte avtaleområde.

Medlemsfordeler

NITO-medlemmer har tilgang på markedets kanskje beste tilbud innen blant annet bank og forsikring.

Vi gir nyttig karriereveiledning og har et bredt kurstilbud som hever din kompetanse.

Se alle dine medlemsfordeler 

Aktuelle kurs og arrangementer i Hedmark

Gratis bøker!

Som NITO-medlem har du tilgang på en rekke gratis kompendier og lærebøker.

Hev din kompetanse – Få gratis kompendier og lærebøker