Gå til innhold
FAGNETTVERK

Intelligent bærekraft

Hva skal til for å redusere miljøkonsekvenser og skape bærekraftig utvikling? Kan grønn ingeniørkunst sørge for det beslutningstakere ikke har lykkes med? NITO arrangerer klimakonferanse og presenterer sin rapport Grønn ingeniørkunst.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

Solceller og sol.

Det er 30 år siden Brundtland-kommisjonen la fram «Vår felles framtid», verden ble kjent med begrepet «bærekraftig utvikling». Siden den gang har verden blitt alt annet enn mer bærekraftig.

Grønn parkFå ingeniører og teknologier tror at landene som har signert Parisavtalen vil holde løftene om utslippsreduksjon.

Hvordan skape bærekraftig utvikling? Det er vel ingeniørene og teknologene som sitter med nøkkelen?

Presentasjon av rapport

I NITOs rapport, Grønn ingeniørkunst, utforskes hvordan og på hvilken måte ingeniører og teknologers erfaringer og kompetanse kan brukes i grønn nærings- og teknologiutvikling.

Vi har spurt nærmere 3000 NITO-medlemmer om gode råd og forslag til hvordan klimautfordringene kan løses og hva Norge bør satse på i årene som kommer.

CenSES, TØI, NTNU ENgage, SINTEF, ZEB, Handelshøyskolen BI og NTNU Bærekraft har bidratt med innspill til rapporten.

Program på konferansen Intelligent bærekraft

OBS: Programmet er foreløpig. Tidspunkt og innhold vil kunne bli endret.

08:30 Frokost

09:00 Introduksjon ved Trond Markussen, president i NITO

09:15 The Making of Green Engineers, Professor Andrew Jamison, Aalborg University

09:45 How Artificial Intelligence Will Save the Planet, Loek Vredenberg, CTO i IBM Norge

10:15 Pause

10:30 CO2-fangst og -lagring – hva er status? Jørild Svalestuen, Gassnova

11:00 Betydningen av ny teknologi for oppfyllelse av nullvekstmålet – Transportøkonomisk institutt (TØI)

11:30 Sofasamtale med hemmelig gjest.

12:15 Lunsj

Bli med på konferansen 10. oktober på Kulturhuset i Oslo.

Politikkområdet Energi og klima

Se alle NITOs politikkområder

Finn ditt kurs:

NITO arrangerer en rekke ingeniør- og teknologifaglige kurs. – Hvilke kurs vil du delta på?

Gratis bøker!

Hev din kompetanse. Som NITO-medlem har du tilgang på en rekke gratis kompendier og lærebøker.

Få gratis kompendier og lærebøker