Gå til innhold
FAG – KURS OG KONFERANSER

ITIL Foundation

I samarbeid med Glasspaper. ITIL® er et rammeverk for beste praksis innen IT-serviceledelse, basert på erfaringer fra offentlige og private virksomheter over hele verden.

Påmelding gjennom Glasspaper

Meld deg på her

Kurset arrangeres i samarbeid med Glasspaper. Som NITO medlem får du 15% rabatt på dette kurset hvis du oppgir medlemsnummeret ditt når du melder deg på.

ITIL® Foundation

Dette kurset er ment å gi deltakerne en oversikt over de sentrale definisjonene som ITIL bruker og en oversikt over hvilke prosesser og funksjoner som ITIL definerer. Kurset vil gi deltakerne en forståelse av hvordan økt fokus på bedriftens mål og samspillet innen IT-avdelingen vil kunne gi en betydelig merverdi for bedriften.

ITIL har fokus på fem hovedområder, og hvert av dem dekker et av aspektene i livssyklustankegangen:

 1. Service Strategy: En solid strategi er nødvendig for å kunne levere IT-tjenester av høy kvalitet. Denne delen av ITIL introduserer livssyklustankegangen, og sørger for samspill med bedriftens øvrige strategier.
 2. Service Design: Definisjon og utvikling av tjenestene i henhold til strategien, slik at tjenestene leveres med den kvalitet som kunden forventer, samtidig som man holder seg innenfor de rammebetingelser som er satt for tidsforbruk og kostnader.
 3. Service Transition: Å sørge for at strategien og planene settes ut i drift på en vellykket måte. Innovasjon i form av nye og endrede tjenester skal implementeres med minimalt avbrudd i driften, samtidig som endringene skal balanseres i forhold til kostnad, tid og sikkerhet.
 4. Service Operation: ivaretar dag-til-dag leveranser av IT-tjenestene og sikrer at avtalt tjenestenivå til brukere og kunder blir levert på en effektiv måte
 5. Continual Service Improvement: Selv med en vellykket drift på plass vil det være et behov for kontinuerlig forbedring.

 

Forkunnskaper:

Dette kurset krever ingen forkunnskaper, men stoffet er meget omfattende og det bør settes av tid til gjennomgang av stoffet på kveldstid mens kurset pågår. Det vil bli delt ut et forslag på eksamensoppgave (m/fasit) som deltakerne blir bedt om å gjennomføre mellom dag 2 og dag 3 i kurset og som blir gjennomgått dersom det er ønskelig. Kunnskap om vanlige oppgaver hos en IT-driftsavdeling vil være en fordel, men intet krav.

Innhold:

 • Service livssyklus
 • Prinsipper og modeller
 • Generisk konsept
 • Utvalgte prosesser
 • Utvalgte roller
 • Etter endt kurs vil du ha:

 • lært de grunnleggende prinsippene som ITIL-rammeverket er basert på
 • etablert en forståelse og oversikt over de viktigste prosessene i ITIL-rammeverket
 • en felles terminologi med dine kollegaer, kunder og leverandører

Sertifisering:

Inkludert i kursprisen er ITIL Foundation eksamen

Det legges opp til at eksamen kan tas på ettermiddagen dag 3. Dersom deltaker foretrekker ekstra tid til forberedelse/lesing kan eksamen gjennomføres på et senere tidspunkt. Dette avtales på kursets første dag.

Eksamen gjennomføres skriftlig på kursets 3.dag. Eksamenstiden er 1 time og 15 minutter. Eksamensspråket er engelsk og eksamensformen er multiple choice. 40 spørsmål skal besvares, og du består ved 65 % korrekte svar (dvs. 26 av 40 spørsmål).
Ved skriftlig eksamen fås testresultatet ca. 1 uke etter testen.

Aktuelle kurs innen IKT

Kurset arrangeres i samarbeid med:

Logo_Glasspaper

Bli medlem i oktober

Alle yrkesaktive som melder seg inn i NITO i oktober får en flott Osprey sekk.

Bli medlem i dag