Gå til innhold
NITO Oslo og Akershus

Tur til Kartverket

NITO Pensjonistene besøker Kartverket på Hønefoss. Vi skal se både på historiske kart og på hvordan kartverket jobber i dag.

Turen til Karverket er helt fulltegnet


(Bilde fra Kartverket)

Kartverket

Den første offisielle kartleggingen i Norge startet med enkle midler i 1773. Fra 1779 startet man å etablere et landsomfattende koordinatsystem som skulle ligge til grunn for kartleggingen. Til dette foretok ein systematisk triangulering med teodolitt , en metode som ble benyttet heilt frem til satellitt-teknologien tok fullstendig over på 1990-talet.

Kartverksmuseet

Kartverket har helt siden starten tatt vare på instrument og utstyr. Det gjør at Kartmuseet i dag kan vise en enestående samling gjenstander. 

Program

  • Kl. 09.30 - Avreise bussterminalen, Oslo
  • Kl. 11.00 - Foredrag på Kartverket
  • Kl. 12.00 - Omvisning på Kartverksmuseet og kontrollsenteret (SATREF)
  • Kl. 13.30 - Lunsj Klækken Hotell
  • Kl.15.00 - Retur Oslo

Turen har kun 40 plasser.  Ansvarlig fra NITO Pensjonisten er Rolf Hauge.

Pensjonistaktivitet i Oslo og Akershus

Dette er en programserie laget av og for NITO Pensjonistene i NITO Oslo og Akershus. Alle NITO-arrangementer er åpne for alle medlemmer, men pensjonistene vil bli prioritert.

NITO Pensjonistene

NITO Pensjonistene er et viktig nettverk for mange medlemmer som har sluttet i arbeidslivet. NITO Pensjonistene arrangerer temamøter, turer og omvisninger for alle medlemmer, men spesielt for de som definerer seg som pensjonist.

Selv om man som NITO Pensjonistene bare betaler 10% av medlemskontingenten, har man de samme medlemsfordeler og rettigheter som yrkesaktive medlemmer og deltar i avdelingens ulike aktiviteter. Mange NITO pensjonister bidrar aktivt hver måned til NITOs aktivitet utad og internt.