Gå til innhold
NITO Sogn og Fjordane

Kurs i lønsamtale - Florø

Kva skal til for å heve akkurat di løn? Vi viser deg enkle teknikkar for korleis du kan nytte lønssamtala til å forhandle om dine vilkår

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Fullfør

  Lønsamtalar, foto Pixabay

 

 

Vær grundig førebudd til din neste lønssamtale

Den årlege justeringa av løna blir vanlegvis til etter ei vurdering av kva ein har prestert gjennom året. Men korleis kan du vite at din leiar har fått med seg alt du har oppnådd og din verdi for verksemda?

Som me alle veit så ønskjer NITO at løn skal fastsetjast lokalt. For at det einskilde medlem då skal få mest mogleg i løningsposen så har me fleire verkemiddel tilgjengelege.

Lønssamtale er eit av dei viktigaste hjelpemiddel for å få til dette. Dette er truleg di viktigaste anledning for å kunne avstemme leiaren si vurdering med di eiga, og dermed påverke di lønsutvikling.