Gå til innhold
TAKST

Kurs i naturskadetaksering (t2) - overgangsordning for NNP

Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og takstbransjen (NITO Takst og Norges Takseringsforbund) har inngått en samarbeidsavtale for opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn.

Ekstern påmelding!

Påmelding gjøres via: http://www.nopp.no/pamelding

Opplæringen har som formål å sikre lik kompetanse for alle takstmenn som skal taksere naturskader.

Kurset er for de som står på listen til NNP og som i tillegg kan dokumentere å ha gjennomført minimum 10 naturskadetakster de siste 5 årene.

Gjennomføring

Kurset har en varighet på to dager, og det er krav om oppmøte begge dager. Det stilles også krav om gjennomføring av eksamen. Eksamen er nettbasert, og skjer i etterkant av kurset. Denne består av multiple choice og åpne svar-spørsmål.

Modul 1 Landbruksdirektoratet

Denne modulen omhandler lovens formål og Landbruksdirektoratets virkeområde. Landbruksdirektoratet presenterer regelverk for naturskadeerstatningsloven, og gjennomgår hvem som har krav på erstatning samt hvilke skadeobjekter som omfatter erstatningsordningen. Betydningen av bruksverdi og hvordan denne beregnes vil bli studert. Det blir gjennomgang av saksbehandlingsreglene of Landbruksdirektoratet, og til sist belyses ulike eksempler på takseringer.

Modul 2 Norsk Naturskadepool

Denne modulen tar for seg lovverk og organiseringen rundt Naturskadepoolens ansvarsområde. Det blir gjennomgang av Naturskadeforsikringsloven og ulike typer skader, samt hva man skal se etter ved skader. Spesielle skadetyper og skadetilfeller vil også bli vektlagt. Det blir en praktisk tilnærming av skadeårsaker og man ser på takstmannens arbeid gjennom eksempler etter naturskader.

Modul 3 felles oppsummering og eksamen

Siste modul i denne opplæringen har til hensikt å oppsummere sentrale temaer fra begge ordningene. Det vil bli flere eksempler på rapporter, slik at også grensegangene mellom Landbruksdirektoratet og Norsk Naturskadepool blir belyst. Det blir satt av god tid til eksamensforberedelser for deltakerne før påfølgende eksamen.

Forelesere

  • Ottar Skare, Norges Takseringsforbund
  • Jens Krog, Norsk Naturskadepool/DNB forsikring
  • Tron Reidar Bøe, Landbruksdirektoratet
  • Sølve Bærug, Landbruksdirektoratet/NMBU
  • Hans Peder Hvide Bang, Landbruksdirektoratet
  • Sandra Alnes, Landbruksdirektoratet

Deltakeravgift:

Kr. 9 000,- for medlemmer i NITO Takst eller Norges Takseringsforbund

Kr. 10 000,- for andre

Kurs i naturskadetaksering er åpent for takstmenn, skadebehandlere og andre som trenger inngående kunnskap i naturskadetaksering. Det er imidlertid kun en begrenset gruppe som kan ta eksamen og få godkjenning for naturskadetaksering etter kurset. Dette er i hovedsak
takstmenn som kan deles opp i to grupper (T1 og T2).

Naturskadeopplæring T2: Overgangsordning for kandidater som står på listen til NNP, og som i tillegg kan dokumentere å ha gjennomført minimum 10 naturskadetakster de siste 5 årene. Kandidater som ikke kan dokumentere praksis kvalifiserer for inntak til T1-kursløpet. Kurset har varighet på to dager, eksamen er nettbasert og gjennomføres i etterkant av kurset. Begge kursdagene er obligatorisk.