Gå til innhold
NITO KOMPETANSESENTER

Gjennomgang av revidert NS-ISO/IEC 17025:2017 standard

Kjenner du til endringene i NS-ISO/IEC 17025:2017 som ble gjort gjeldende fra januar 2018? Det er viktig å være oppdatert.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Faktura sendes til

Annen fakturamottaker

Fullfør

På dette kurset får du en grundig gjennomgang av endringene i ISO-standarden NS-ISO/IEC av 17025:2017.

Gammel og ny versjon vil bli sammenlignet

  • Hva er nytt i revidert versjon
  • Hvordan tolkes de nye krav og hvordan implementeres de
  • Hva er konsekvenser for laboratorier som arbeider etter gammel versjon
  • Hvordan kan den nye versjonen tilpasses i eksisterende styringssystem

De fire viktigste endringene i ISO-standarden NS-ISO/IEC av 17025:2017

  1. Prøvetaking er med som egen aktivitet sett i sammenheng med kalibrering og testing
  2. Prosesstilnærmingen samsvarer med nyere standarder som ISO 9001 kvalitetsstyring, ISO 15189 kvalitet ved medisinske laboratorium og ISO / IEC 17021-1 krav til revisjons- og sertifiseringsorgan
  3. Tydligere fokus på informasjonsteknologi, bruk av datasystem, elektroniske registreringer, resultat og rapporter
  4. Risikobaserte tilnærmingar har fått et nytt kapittel i standarden

Kursholder Dr. Scient. Khalid Saeed

Dr. Scient Khalid SaeedDette er en erfaren foredragsholder som i mer enn 20 år har gjennomført kurs innen måleusikkerhet for laboratoriepersonell og tekniske bedømmere i Norge og internasjonalt. Ofte er dette i regi av Norsk Akkreditering.

Med sin bakgrunn i kjemi bruker Saeed eksempler kjent fra kjemiske laboratorier.

Program Gjennomgang av revidert NS-ISO/IEC 17025:2017 standard

09:00 Registrering
09:30 Presentasjon av foredragsholder og deltakere
10:00 Hovedtrekk ved revisjonen
12:00 Lunsj
13.00 Grundig gjennomgang av standard
14.00 Tilpasning av kravene i eksisterende styringssystem
15.00 Gruppearbeid om håndtering av risikoer og muligheter

Program Gjennomgang av revidert NS-ISOIEC 170252017 standard

Andre relevante kurs innen laboratoriefag