Gå til innhold
NITO KOMPETANSESENTER

Intern revisjon etter kravene i NS-ISO/IEC 17025:2017

ISO standardene 17025 for prøvings- og kalibreringslaboratorier krever periodisk gjennomføring av interne revisjoner (IR) og ledelsens gjennomgåelser (LG) av ledelsessystemer.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Faktura sendes til

Annen fakturamottaker

Hovedformålet med internrevisjon er å sikre at den interne driften fortsetter å oppfylle kravene i ledelsessystemet, og kravene i standarden gjennom periodisk verifisering.

Ledelses gjennomgåelser hjelper laboratoriet til å utvikle og forbedre sitt kvalitetssystem. Gjennomgang av ulike prosesser og endringer forårsaket av interne og eksterne forhold gir ledelsen et ekstra verktøy for drift av laboratoriet med tanke på kvalitetspolitikk og mål.

Kurset vil ta for seg disse temaene

  • Definisjon av relevante begreper
  • Gjennomgang av kravene fra standarden
  • Utarbeidelse av revisjonsplan og program
  • Forberedelse til IR og GL
  • Utarbeidelse av sjekklister
  • Innkallelse og planer til IR og LG
  • Gjennomføring og rapportering
  • Revisor kompetansekrav og egenskaper
  • Gruppe oppgaver

Kursholder Dr. Scient. Khalid Saeed

Dr. Scient Khalid SaeedDette er en erfaren foredragsholder som i mer enn 20 år har gjennomført kurs innen måleusikkerhet for laboratoriepersonell og tekniske bedømmere i Norge og internasjonalt. Ofte er dette i regi av Norsk Akkreditering.

Med sin bakgrunn i kjemi bruker Saeed eksempler kjent fra kjemiske laboratorier.

Andre relevante kurs innen laboratoriefag