Bli utstiller på lederkonferansen 2021

NITO vil med dette invitere til å delta med utstilling på NITOs lederkonferanse/BFIs lederdager 2021. Konferansen er ment til å gi deltagerne kunnskap og påfyll om utviklingstrender og nyheter man har behov for i sin hverdag som leder.

Utstillingen finner sted i første etasje på Rebel, midt i Oslo sentrum. Kaffe og pausebevertning vil bli lagt til utstillingslokalene. Det er satt av tid til å besøke utstillingen over de to dagene arrangementet pågår. I tillegg vil vil legge mingling med servering i utstillingslokalet etter programslutt første dag. Kart over expohallen Rebel Arena.pdf

Vi har satt et tak på 20 utstillere for god plass til mingel og eventuelle gjeldende smittevernregler. Først-til-mølla-prinsippet gjelder. 

Dersom du ønsker å stille med flere på stand, gis det medlemspris på alle deltagerne fra samme firma. 

Det vil være mulig å rigge utstillingen kvelden før, tidspunkt for rigging vil bli annonsert senere. 

Overnatting

Overnatting kan bestilles til kurspris på Scandic Karl Johan, Oslo innen fredag 20. oktober 2021 på www.scandichotel.no med bookingkode: 47698936. Enkeltrom per person per døgn kr 1050 inkl. mva. og frokost. NB! Husk å legge inn riktig hotell.

Priser 

Kr 16.000 ekskl. mva. for 4 kvm inkludert 2 deltakere. 
Ekstra deltagere kr 4000 ekskl. mva. ut over de to som er inkludert i en standpakke.

Alle påmeldte har fri tilgang til bevertning hele dagen, samt program begge dager. 

Meld deg på som utstiller til lederkonferansen 2021

Påmeldingsfrist 1. oktober 2021. 

Bekreftelsesbrev med praktisk informasjon og faktura vil bli sendt ut etter påmeldingsfristens utløp. Avbestilling etter påmeldingsfristens utløp belastes med 20 prosent av utstilleravgiften (ekskl. mva).