Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Kiwa.com
< Kurs og arrangementer

Arbeidsmiljøleder

Lær hvordan du kan jobbe med arbeidsmiljøledelse iht. ISO 45001. Etter fullført kurs kan du oppnå internasjonal sertifisering som arbeidsmiljøleder.

Kurset arrangeres av Kiwa. Som medlem i NITO får du 15% rabatt ved å oppgi medlemsnummeret ditt ved påmelding.

Introduksjon til ISO 45001:2018 Arbeidsmiljøledelse

På kurset får du kunnskap om arbeidsmiljøledelse iht. ISO 45001:2018, risikoforhold i arbeidsmiljøet, hvordan du kan bidra til å utvikle en god sikkerhetskultur og redusere risikoforhold på arbeidsplasser. Etter fullført kurs skal du være godt rustet til å ta fatt på oppgaven arbeidsmiljøleder.

Hvem bør delta på kurs i arbeidsmiljøledelse iht. ISO 45001?

 • Personer som jobber med HMS og arbeidsmiljø som koordinator, rådgiver eller leder
 • Ledere og rådgivere som jobber med implementering, ledelse og forbedring av ledelsessystemer iht. ISO 45001
 • Personer som ønsker en karriere innen HMS- og arbeidsmiljøarbeid
 • Alle med HMS-faglig ansvar
 • Ledere med ansvar for å sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig
  Hvorfor du bør ta dette kurset
 • En sertifisert arbeidsmiljøleder skal kunne utvikle, implementere, vedlikeholde og forbedre et ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. ISO 45001:2018.

Etter fullført kurs skal du:

 • Mestre metoder, teknikker og verktøy for å bygge opp, implementere og lede et velfungerende ledelsessystem iht. ISO 45001:2018
 • Vite hvordan arbeidsmiljøarbeidet kan utvikles i tråd med internasjonale krav
 • Kunne utvikle og forbedre et internkontrollsystem for HMS med bruk av kravene i ISO 45001
 • Ha kunnskap og inspirasjon til å jobbe med utvikling av en god sikkerhetskultur
 • Være i stand til å analysere, evaluere og forbedre arbeidsmiljøarbeidet i virksomheter med bruk av ulike metoder
 • Forstå hvordan interne revisjoner kan brukes som effektive ledelsesverktøy for kontinuerlig forbedring av virksomhetens arbeidsmiljøprestasjoner