Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Kiwa.com
< Kurs og arrangementer

Virtuelt: Gjennomføring av risikovurderinger

God kjennskap til risikobildet i egen virksomhet bidrar sterkt til å forhindre uønskede hendelser og sikre at virksomheten når sine mål. På dette kurset lærer du å gjennomføre risikoidentifisering, risikoanalyse, risikoevaluering.

Kurset arrangeres av Kiwa. Som medlem i NITO får du 15% rabatt ved å oppgi medlemsnummeret ditt ved påmelding.

Meld deg på hos kiwa

Gjennomføring av risikovurderinger - onlinekurs hos Kiwa.com

Med bakgrunn i risikovurderinger kan virksomheten finne ut hvilke forebyggende og konsekvensreduserende tiltak som må iverksettes.

Onlinekurset veksler mellom innlegg, dialog og oppgaver med aktuelle problemstillinger. Ved gjennomføring av oppgaver jobber deltakerne online i grupper. 

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som skal gjennomføre risikovurderinger. Kurset er uavhengig av bransje og deltakernes nivå vedr gjennomføring av risikovurderinger. 

Hva lærer du? 

  • Begrepsforståelse innen risiko 
  • Hvordan henger risikovurdering og ROS-analyse sammen  
  • Kjennskap til retningslinjer for risikostyring 
  • Øvelse i bruk av metode for gjennomføring av risikovurdering  
  • Hvordan bruke resultater fra risikovurderinger i virksomhetens forbedringsarbeid 

Hva får du igjen for kurset? 

  • Bli trygg på hvordan du kan gjennomføre en risikovurdering 
  • Økt kompetanse om retningslinjer for risikostyring 

Kurset er arrangert av: