Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Grunnleggende prosjektledelse - masternivå 10 studiepoeng

Vil du lære mer om å lede prosjekter, eller bli tryggere i din rolle som prosjektleder? Studer prosjektledelse i regi av NITO på OsloMet. Studiet kan inngå i en erfaringsbasert master i ledelse.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 
* Påkrevd felt

Å kunne lede prosjekter har blitt en nøkkelfunksjon for å håndtere det stadig økende endrings- og utviklingsbehovet i alle typer virksomheter. Gjennom å ta grunnleggende prosjektledelse vil du tilegne deg solid kompetanse knyttet til prosjekter og prosjektledelse, og stille sterkere i planlegging, gjennomføring og realisering av prosjekter.

Grunnleggende prosjektledelse: Styring mot verdiskapende prosjekter – gir god forståelse for moderne prosjektarbeid, hvor medarbeidere sammen skaper leveranser på tvers av fag, avdelinger og organisasjoner. Det legges vekt på innsikt i mer agile og tilpassede tilnærminger for å håndtere usikkerhet, sikre måloppnåelse og involvering fra relevante aktører.

Slik søker du

Steg 1: Meld deg på studiet ved å trykke på "påmelding".

Steg 2: Gå til studiesiden til OsloMet og søk formelt om opptak som student.

Læringsmål

Kunnskap

  • Bred kunnskap om prosjekt som organisasjons- og styringsform
  • Tilegnet seg innsikt i og kan analysere hva som kjennetegner verdiskapende prosjekter, hva som er prosjekters særtrekk og hensiktsmessig anvendelse av prosjekter i arbeidslivet
  • Innsikt og forståelse for usikkerhet og interessenter i prosjekter og håndtering av dette

Ferdigheter

  • Kan anvende metodiske hjelpemidler innen prosjektstyring gjennom å initiere og planlegge prosjekter, velge hensiktsmessig utforming, framgangsmåte og virkemidler
  • Kan anvende grunnleggende metoder for styring, organisering, ledelse og innretning av prosjektet fra initiering til avslutning og evaluering
  • Kan planlegge, lede og styre prosjekter i virksomheter

 

Generell kompetanse

  • Er i stand til kritisk vurdering og analyse av både prosess og fremdrift av prosjekter, herunder forstå kompleksiteten i prosjektarbeid og kunne tilpasse tilhørende verktøy som påvirker prosjektets ressursbruk, resultat og formål
  • Kan inneha en aktiv rolle og bidra med utforming og gjennomføring av prosjekter

Samlinger

Grunnleggende prosjektledelse består av tre samlinger over to hele dager.

1. samling: 12.-13.februar (fysisk)
2. samling: 11.-12.mars (digitalt)
3. samling: 15.-16.april (digitalt)

Eksamensinnlevering 30. mai.

Det tas forbehold om endringer.
Krav og gjennomføring OsloMet grunnleggende prosjektledelse

Grunnleggende prosjektledelse kan inngå i en erfaringsbasert master i ledelse (Master of Management) ved OsloMet. 

NITO tilbyr også Videregående prosjektledelse, som bygger på det grunnleggende emnet. 

Grunnleggende prosjektledelse gir en bred innføring innen feltet prosjektledelse, mens neste nivå går mer i dybden særlig knyttet til prosjektlederfunksjonen. 

Studiet passer for deg som er eller ønsker å bli prosjektleder. Det er også aktuelt for deg som jobber i prosjekter eller som leder en virksomhet.

Avgiften inkluderer:
Bevertning kr 300 eks. mva. per dag ved fysisk oppmøte. Reise og opphold må bestilles av deltaker selv, og kommer derfor i tillegg.

Kursmateriell på ca. 1100 kommer i tillegg. Studentene må selv bestille materiellet, etter bekreftet plass, hos Akademika. 
NITO sørger for nødvendig informasjon om bestilling.

Muligheter for å få studiekostnadene dekket
Mange arbeidsgivere dekker kostnaden for NITOs kurs. Det kan derfor være lurt å høre med lederen din om støtte til dette.

Du kan også søke til Statens lånekasse for utdanning, som tilbyr lån og stipend uansett hvor mange studiepoeng du tar.

Er du arbeidsledig kan du søke om å få støtte til kompetansehevende kurs fra NITO for å få dekket deler av studieavgiften.

Torgeir Skyttermoen er førstelektor i prosjektledelse tilknyttet OsloMet. Han har over 20 års erfaring med undervisning, kursing og praksis knyttet til prosjektledelse, ledelse og organisasjonsendringer. 

Torgeir er brennende opptatt av å formilde fagstoff på en engasjerende måte og har gitt ut flere fagbøker i prosjektledelse både nasjonalt og internasjonalt.  

Skyttermoen er også faglig leder ved School of Management ved OsloMet og har en bistilling i prosjektledelse ved Høgskolen i Innlandet. 

Avbestillingsregler

Siste frist for avbestilling er seks uker før gjennomføring.

Etter denne fristen og fram til to uker før gjennomføring vil du bli belastet et gebyr på 20 % av deltakeravgiften.

Ved avbestilling senere enn to uker før gjennomføring blir du belastet full deltakeravgift.

Kurs i ledelse og prosjektledelse