Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

ISO 45001 Implementering

Du lærer hvordan du bør lede og gjennomføre innføring av ledelsessystemer for ytre miljø og eller arbeidsmiljø iht. de anerkjente internasjonale standardene ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018.

Kurset arrangeres av Kiwa. Som medlem i NITO får du 15% rabatt ved å oppgi medlemsnummeret ditt ved påmelding.

Meld deg på hos kiwa

Hvem passer kurset for?

 • Du som jobber med HMS i alle typer virksomheter
 • HMS-koordinatorer, HMS-ledere og andre fagpersoner innen HMS
 • Du som vurderer en karriere innen HMS-arbeid
 • Dersom du ønsker å bli uteksaminert som HMS-leder er dette en obligatorisk modul

Undervisning på høyt nivå

 • Kurset er for viderekommende, og her studerer du sammen med andre med god kunnskap og erfaring med HMS-arbeid. Med et jevnt høyt nivå i klassen, øker også kvaliteten på undervisningen og læringsutbytte for deg som deltar.
 • Du bør ha deltatt på kursene Systematisk HMS-arbeid (V090), Sikkerhet og beredskap (170), Systematisk arbeid med ytre miljø og en bedre behandling av avfall (V100) og Revisjonsledelse og HMS-revisjon (V190), eller har tilsvarende kompetanse for å delta.

Hva lærer du?

 • Prinsipper for kontinuerlig forbedring av varig endring av ytre miljø- og arbeidsmiljøprestasjoner
 • Hvordan det systematiske HMS-arbeidet kan utføres slik at det tilfredsstiller kravene til sertifisering iht. ISO 14001 og ISO 45001
 • Planlegging, gjennomføring og implementering av prosesser og aktiviteter iht. alle kravpunktene i standardene
 • Hvordan kartlegge de verdiskapende prosesser i virksomheter
 • Hvordan forankre det systematiske HMS-arbeidet i virksomhetens verdiskapende prosesser
 • Kunne bistå virksomheter med kartlegging og risikovurdering av miljøaspekter og farer i arbeidsmiljøet

Hva får du igjen for kurset?

 • Bli i stand til å videreutvikle det systematiske HMS-arbeidet i tråd med kravene i ISO 14001 og ISO 45001
 • Kunne gi opplæring til ledere og medarbeidere om hvordan kravene i standardene kan oppfylles i praksis
 • Bli i stand til å lede arbeidet med å implementere ledelsessystemer for ytre miljø og eller arbeidsmiljø iht. de anerkjente internasjonale standardene ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018
 • Kunne gjennomføre prosesskartlegging av de verdiskapende prosessene i virksomheter
 • Forstå sammenheng mellom ISO45001/ISO 14001 og HMS-internkontroll
 • Få kjennskap til utfordringer og fordeler knyttet til integrering av flere ledelsessystemer

Kurs i ledelse og prosjektledelse

Kurset er arrangert av: