Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Kiwa.com
< Kurs og arrangementer

Internrevisjon iht. ISO 19011

Kurset passer for deg som er ansvarlig for å gjennomføre internrevisjon. Du lærer hvordan du skal gjennomføre revisjoner med bruk av den internasjonale revisjonsmetoden NS-EN ISO-19011, retningslinjer for revisjon av styringssystemer.

Kurset arrangeres av Kiwa. Som medlem i NITO får du 15% rabatt ved å oppgi medlemsnummeret ditt ved påmelding.

Meld deg på hos kiwa

På kurset får du en grundig gjennomgang av revisjonsprosessen som du kan bruke ved revisjoner av ulike ledelsessystemer, for eksempel ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljø, ISO 45001 - arbeidsmiljø, og HMS-internkontroll.

Ved å delta på kurset vil du blir tryggere i din rolle som revisor. Du lærer hvordan du skal planlegge, forberede og gjennomføre effektive og virkningsfulle revisjoner, og hvordan du skal rapportere funn fra revisjonen.  Våre kursledere er erfarne revisorer, med erfaring fra både interne og eksterne revisjoner, noe som gir sikker kunnskapsoverføring til deg.

Hvem passer kurs i internrevisjon for?

 • Personer som er ansvarlig for å gjennomføre internrevisjoner
 • Personer som er ansvarlig for å gjennomføre andrepartsrevisjoner – f.eks. revisjon av leverandører
 • Personer som vurderer en karriere innen revisjon
 • Personer med HMS- eller kvalitetsansvar
 • Ledere 
 • Personer som har noe kjennskap til revisjoner 

Hva lærer du?

 • Prinsipper for styringssystemer
 • Prinsipper for revisjon
 • Revisjonsprosessen: Planlegging, forberedelser, gjennomføring og rapportering.
 • Hvordan planlegge revisjonen: revisjonsprogram, roller, ansvar og oppgaver
 • Hvordan gjennomføre, rapportere og følge opp
 • Krav til revisor
 • Etiske retningslinjer og fortrolighet

Hva får du igjen for kurset?

 • Bli tryggere i din rolle som revisor
 • Bli i stand til å gjennomføre effektive revisjoner for å sikre samsvar med relevante standarder og myndighetskrav
 • Bli i stand til å vurdere og formulere revisjonsfunn
 • Stille bedre forberedt til tredjepartsrevisjoner fra sertifiseringsorgan

Du kan benytte revisjonsprosessen ved revisjon av ulike ledelsessystemer:

 • ISO 9001 - ledelsessystem for kvalitet
 • ISO 14001 – ledelsessystem miljø
 • OHSAS 45001 – ledelsessystem arbeidsmiljø
 • HMS -internkontroll

Kurs i ledelse og prosjektledelse

Kurset er arrangert av: