Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Kiwa.com
< Kurs og arrangementer

Nettkurs: Introduksjon til ISO 45001:2018 Arbeidsmiljøledelse

ISO 45001 erstatter OHSAS 18001 og blir verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø. Forstå den nye standarden med dette e-læringskurset!

Kurset arrangeres av Kiwa. Som medlem i NITO får du 10% rabatt ved å oppgi medlemsnummeret ditt ved påmelding.

Ta nettkurs hos kiwa.com

Introduksjon til ISO 45001:2018 Arbeidsmiljøledelse

Kiwas undersøkelser viser at:

 • 6 av 10 bedrifter sier at ISO 45001 vil være nyttig for dem å bruke
 • 6 av 10 bedrifter ønsker å bli sertifisert
 • 5 av 10 sier at bedriften vil kreve at leverandører etterlever kravene i ISO 45001

Dette betyr at din virksomhet bør kjenne standarden og være forberedt på å etterleve denne.

ISO 45001 har det samme rammeverket som standardene for kvalitet (ISO 9001) og ytre miljø (ISO 14001), og kan derfor på en enkel måte tilpasses virksomhetens eksisterende ledelsessystem. ISO 45001 erstatter den britiske standarden OHSAS 18001.

E-læringskurset består av 10 leksjoner som presenterer alle kapitlene i standarden, og gir deg dermed en introduksjon til standardens krav. Hver leksjon avsluttes med en liten kunnskapstest som skal hjelpe deg til effektiv læring. Til slutt kan du gjennomføre kurstesten og få tilgang til å skrive ut kursbevis.

Hvem passer kurset for

 • Alle som arbeider i virksomheter som har et ledelsessystem som er sertifisert i henhold til OHSAS 18001, ISO 9001 eller ISO 14001
 • Du som har en HMS-funksjon i virksomheter og ser behovet for å oppgradere HMS-Internkontrollsystemet
 • Alle som ønsker mer kunnskap om ISO 45001
 • Du som er hovedverneombud eller verneombud
 • Kurset vil være nyttig for deg uavhengig av om du jobber i offentlig eller privat sektor.

Hva lærer du?

 • Hensikten med ISO 45001 og kravene i standarden
 • Oppbygging av ISO 45001, og hvordan standarden henger sammen med andre kjente ISO-standarder
 • Hvordan standarden kan bidra til å fjerne farer og redusere arbeidsmiljørisiko, samt identifisere muligheter for å forbedre arbeidsmiljøet
 • Viktigheten av rolleavklaringer, ledelsens forpliktelser og medvirkning fra arbeidstakere
 • Viktige prinsipper for systematisk arbeid for å sikre kontinuerlig forbedring og varig endring

Kurs i ledelse og prosjektledelse

Kurset er arrangert av: