Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Kiwa.com
< Kurs og arrangementer

Nettkurs: Introduksjon til ISO 9001 - Ledelsesystemer for kvalitet

E-læringskurs for deg som trenger en innføring i standarden ISO 9001– ledelsessystemer for kvalitet. Vi viser deg hvordan standarden er bygget opp, og hvordan den kan brukes i din virksomhet

Kurset arrangeres av Kiwa. Som medlem i NITO får du 10% rabatt ved å oppgi medlemsnummeret ditt ved påmelding.

Ta nettkurs hos Kiwa.com

Hvem passer kurset for?

 • Alle som trenger å vite mer om innholdet i ISO 9001
 • Alle som jobber i virksomheter der kunnskap om ISO 9001 er nyttig
 • Nyansatte i virksomheter som er sertifisert etter ISO 9001
 • Medarbeidere som er involvert i forbedringsarbeid eller interne revisjoner
 • Ledere i virksomheter som vurderer ISO 9001-sertifisering
 • Ledere på alle nivå i virksomheter med et ledelsessystem
 • Du vil ha nytte av kurset uavhengig av om du jobber i offentlig eller privat sektor.

Fra innholdet:

 • Hva er ISO 9001:2015?
 • Ledelsessystemer og styringssløyfa
 • Organisasjonens kontekst
 • Lederskap
 • Evaluering av prestasjon
 • Forbedring

Hva får du igjen for kurset?

 • En helhetlig forståelse for hensikten med et ledelsessystem i kvalitet
 • Kunnskap om hvordan ISO 9001 kan understøtte den daglige driften
 • Forståelse for hvorfor ISO 9001-standarden kan være med på å øke lønnsomheten
 • Bli i stand til å delta i arbeid med ledelsessystem innen kvalitet

Kurs i ledelse og prosjektledelse

Kurset er arrangert av: