Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Kiwa.com
< Kurs og arrangementer

Miljøledelse 2

Du lærer å jobbe med systematisk forbedringsarbeid og får kunnskap om hvordan du skal øke miljøprestasjonen i tråd med kvalitetstankegangen.

Kurset arrangeres av Kiwa. Som medlem i NITO får du 15% rabatt ved å oppgi medlemsnummeret ditt ved påmelding.

Meld deg på hos Kiwa.com

Miljøledelse 2

Som ansvarlig eller involvert i miljøarbeidet er det viktig å ha kunnskap om ledelsessystemer, behov og forventninger fra samfunnet og det ytre miljøet. I dette kurset har vi fokus på verktøy som setter forbedring av miljøprestasjonen i sammenheng med virksomhetens andre mål. Du lærer hvordan du jobber mot forbedring av miljøprestasjonen, setter gode mål og lager handlingsplaner. Vi går gjennom hvordan du gjennomfører, måler, overvåker og reviderer forbedringsprosjektene.

Vi ser også på sammenhengen mellom miljøprestasjonen, en Lean-forbedringskultur og forbedringsarbeid ved hjelp av Lean Six Sigma.  

Du lærer:

 • Jobbe mot forbedring av miljøprestasjonen
 • Hvordan sette gode mål
 • Lage handlingsplan
 • Gjennomføre forbedringsprosjekt
 • Lean og miljø
 • Måling og overvåking
 • Revisjonsprogrammer
 • Ledelsens gjennomgåelse
 • Hvordan gjennomføres kurset? 
 • Dette er et 2-dagerskurs med påfølgende oppgaveinnlevering. Du får
 • individuell tilbakemelding på oppgaven din.
 • Dette kurset er del av våre ettertraktede utdanningsløp på Miljølederskolen.
 • Kurset kan også tas frittstående eller holdes som bedriftsinterne kurs.

Du kan lese mer om innhold, komplette utdannelsesmuligheter og kvalifiseringskrav til ulike personlige sertifiseringer innen miljøledelse her: Miljølederskolen

Hvem passer kurset for?

 • Alle som vil forbedre miljøprestasjonen
 • Miljøledere
 • Kvalitetsledere med ansvar for miljøledelsessystem
 • Produksjonsledere som skal forbedre miljøprestasjonen i prosessen sin
 • HMS-ledere
 • Miljørådgivere

Hva får du igjen for kurset?

 • Lærer å bruke og få tilgang til forbedringsverktøy som kan benyttes i egen virksomhet for å bedre miljøprestasjonen
 • Lærer å se sammenhengen mellom miljøprestasjonen og kvalitetstankegangen for å ha felles forbedringsprosjekter
 • Lærer hvordan effektive prosesser gir et positivt utslag på miljøprestasjonen
 • Lærer å sette gode mål som gir effektiv vurdering av miljøarbeidet og hjelper dere å prioritere forbedringsprosjektene
 • Trener på å jakte forbedringer gir høy tilbakeføringsverdi til den praktiske gjennomføringen i egen virksomhet
 • Skaper et faglig nettverk ved å bli kjent med og utveksle erfaringer med de andre kursdeltakerne som har tilsvarende rolle i sine virksomheter

Kurs i ledelse og prosjektledelse

Kurset er arrangert av: