Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Prosjektstyring – rammer og gjennomføring

Du lærer å skape resultater gjennom andre ved god ledelsesadferd, tradisjonell metodebruk og forståelse av rammebetingelser. Vet du hva som kreves for å gjennomføre god prosjektstyring?

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

NITO avlyser alle fysiske arrangementer

NITO opprettholder normal medlemsservice så langt det lar seg gjøre, men avlyser fra og med 12. mars alle fysiske kurs og arrangementer. Dette gjelder fram til og med 30. juni. Påmeldte deltakere vil bli kontaktet.

NITO og koronaviruset

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

Det er viktig for deg som prosjektleder å forstå hvilke rammer som gjelder for gjennomføringen, hvilke krav, standarder og retningslinjer du må kjenne til. Du lærer hvordan du skal forholde deg til ulike interessenter og personer i prosjektet.

Vil du lykkes som prosjektleder er du avhengig av å vite hvilke metoder som benyttes til hva i prosjekter. Vi gjennomgår ulik metodeanvendelse.

Kurset Prosjektstyring passer spesielt for deg

  • som vil bevege deg fra metodefokus til fokus på ledelse av mennesker
  • supplere din kunnskap om ledelse
  • som jobber i og med prosjekter
  • som jobber som linjeleder eller HR-leder
  • som vurderer en IPMA-sertifisering

NITO i samarbeid med Norsk Forening for prosjektledelse gjennomfører kurs som tar for seg temaene prosjektledelse, programledelse og porteføljeledelse.

Per-Arne Rindalsholt.jpgPer-Arne Rindalsholt er seniorkonsulent i IT-konsulentselskapet Visma Consulting, og har lang fartstid i store prosjekter innen utvikling og innføring av IT systemer. Han har deltatt aktivt i utvikling av metodeverk innenfor prosjektledelse, i tillegg undervist i faget prosjektledelse flere høyskoler. Rindalsholt er IPMA sertifisert senior prosjektleder, og sensor ved IPMA sertifisering av prosjektledere i Norge, Sverige og Danmark.     

Prosjektstyring - rammer og gjennomføring

Dag 1

0830
Registrering

0900
Hvorfor gjennomføres prosjekter?
Endringsledelse, behov for endring
Prosjekt, program og portefølje
Ledelseskompleksitet

Det tas en gjennomgang av deltakernes prosjekter og vurdere ledelseskompleksitet. Deretter fortsettes det med betydningen av forankring i:

- strategier
- eierstyring
- strukturer
- prosesser

1215
Lunsj

1300
Forholdet til standarder og retningslinjer og interesser
- vi diskuterer betydningen av kultur og verdier

1500
Oversikt over metode-temaer

1545
Evaluering av dagen

1600
Slutt for dagen


Dag 2

0900
Egenvurdering av metodekompetanse
Målestokker

0930
Prosjektutforming
Prosjektets hensikt, mål og effekt
Prosjektrammer
Overordnet planlegging
Organisering og grunnlag for informasjonsflyt

1215
Lunsj

1300
Metodeanvendelser innen:

- kvalitet
- økonomistyring
- ressurser
- anskaffelser
- detaljplanlegging og oppfølging
- risiko og mulighetshåndtering
- interessehåndtering
- endringshåndtering

1545
Evaluering av dagen

1600
Avslutning

Kurs i ledelse og prosjektledelse