Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Kiwa.com
< Kurs og arrangementer

Nettkurs: Revisjon av ledelsessystemer

E-læringskurs i revisjon gir deg en introduksjon til revisjon av ledelsessystemer. Ved å gjennomføre kurset tilegner du deg kunnskap om hvordan revisjoner kan gjennomføres på en effektiv og virkningsfull måte. Du kan selv velge når og hvor du vil gjennomføre kurset, og du kan selvfølgelig repetere kurset ved behov.

Kurset arrangeres av Kiwa. Som medlem i NITO får du 10% rabatt ved å oppgi medlemsnummeret ditt ved påmelding.

Meld deg på nettkurs hos Kiwa.com

Nettkurs: Revisjon av ledelsessystemer

Du lærer hvordan du skal gjennomføre revisjoner med bruk av den internasjonale revisjonsmetoden NS-EN ISO-19011, retningslinjer for revisjon av styringssystemer.

E-læringskurset inneholder følgende leksjoner:

 • Hva er en revisjon?
 • Ledelsessystemer og styringssløyfa
 • Revisjonsprosessen
 • Revisjonsprinsipper
 • Krav til revisors kompetanse
 • Planlegging - revisjonsprogram
 • Forberedelser – revisjonsplan
 • Utarbeide sjekklister
 • Åpningsmøte
 • Intervju og befaring
 • Formulere revisjonsfunn
 • Avslutningsmøte
 • Rapportering og oppfølging
 • Avslutning med test

Hvem passer e-læringskurs i revisjon for?

Kurset passer for deg som skal gjennomføre revisjoner internt i egen bedrift. Introduksjonen i revisjonsmetoden gir deg et godt grunnlag for å utvikle dine ferdigheter som revisor. Kurset er også relevant for deg som skal gjennomføre leverandørrevisjoner eller andre eksterne revisjoner.

 • Deg som ønsker å avdekke muligheter til å forbedre virksomhetens prestasjoner og ledelsessystem
 • Deg som vil lære å prioritere riktig bruk av ressurser inn i forbedringsarbeidet samt måle effekten av tiltakene over tid
 • Deg som er ansvarlig for å gjennomføre internrevisjoner og andrepartsrevisjoner – f.eks. revisjon av leverandører
 • Deg som vurderer en karriere innen revisjon
 • Deg som har HMS- og/eller kvalitetsansvar
 • Ledere

Hva får du igjen for kurset?

Ved å fullføre kurset og bestå den avsluttende testen vil du blir tryggere i din rolle som revisor. Dermed kan du gjennomføre effektive og virkningsfulle revisjoner.

Ved å lære revisjonsmetoden NS-EN ISO 19011 stiller du også sterkere ved andre- og tredjepartsrevisjoner fra leverandører, kunder og sertifiseringsorgan.

Du kan benytte revisjonsprosessen ved revisjon av ulike ledelsessystemer:

 • ISO 9001 – ledelsessystem for kvalitet
 • ISO 14001 – ledelsessystem for miljø
 • ISO 45001 - ledelsessystem for arbeidsmiljø
 • HMS -internkontroll

Kurs i ledelse og prosjektledelse

Kurset er arrangert av: