Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Kiwa.com
< Kurs og arrangementer

Risikoledelse - Risk Management

Kurset gjør deg i stand til å analysere og håndtere risiko i tråd med ISO 31000 og myndighetskrav. Det kvalifiserer også til Risk Manager sertifisering.

Kurset arrangeres av Kiwa Teknologisk Institutt. NITO-medlemmer får 15% rabatt ved å oppgi medlemsnummer ved påmelding.

Påmeling gjennom Kiwa

Kurset går over 4 dager totalt: 6.5.-7.5. og 26.5.-27.5

Risikoledelse - Risk management

Vi viser deg analysemetoder, og hvordan du kan bruke resultater fra risikovurderinger i virksomhetens forbedringsarbeid for å oppnå økt lønnsomhet.  Kurset kan tas enkeltstående. 
Det inngår også i Kvalitetslederskolen.

Læringsmål:

Etter gjennomført kurs skal du:

 • Kjenne myndighetskrav til bruk av risikovurderinger
 • Kjenne prinsipper, rammeverk og prosess for risikostyring relatert til ISO 31000
 • Ha oversikt over risikovurderinger som metode i:
  - kvalitetsledelse relatert til ISO 9001
  - miljøledelse relatert til ISO 14001
  - helse, miljø og sikkerhet
 • Ha kunnskap og ferdigheter i bruk av grovanalysemetode og Sikker Jobb Analyse
 • Kunne bruke resultater fra risikovurderinger i virksomhetens forbedringsarbeid
 • Ha kjennskap til kvalitative og semi-kvantitative analysemetoder
 • Ha forståelse for risikovurderinger som styrings- og ledelsesverktøy

Fra innholdet:

 • Introduksjon til risiko og risikostyring. Grunnleggende begreper
 • Risikostyringsprosessen
 • Risikoakseptkriterier
 • Grovanalysemetode
 • Risikovurdering i ulike sammenhenger
 • Sikker Jobb Analyse (SJA)
 • Forskjellige kvalitative og semi-kvantitative analysemetoder
 • Prosjektrisiko og finansiell risiko
 • Security og informasjonssikkerhet
 • Objektsikkerhet
 • Statistikk og sannsynlighetsteori
 • Ulykkesrisiko
 • Psykologiske sider av risiko
 • Sikkerhet og beredskap
 • Sikkerhetskultur

Kurs i ledelse og prosjektledelse

Kurset er arrangert av: