Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Systematisk HMS-arbeide

Du lærer hvordan det systematiske HMS-arbeidet i alle typer virksomheter kan utføres på en målrettet og effektiv måte slik at virksomheten forbedrer sine prestasjoner.

Kurset arrangeres av Kiwa Teknologisk Institutt. NITO medlemmer får 15% rabatt ved å oppgi medlemsnummer ved påmelding.

Påmeling gjennom Kiwa TI

Hvem passer kurset for?

 • For deg som jobber med HMS som koordinator, rådgiver eller leder
 • For ledere med personalansvar og HR-rådgivere kan flere av våre moduler være nyttig
 • For deg som jobber i bedriftshelsetjeneste eller andre virksomheter som leverer HMS-tjenester til offentlige og private virksomheter
 • For deg som er yrkeshygieniker eller ergoterapeut
 • For deg som er HMS-faglig ansvarlig

Hva lærer du?

 • Hvordan virksomheter kan jobbe med systematisk HMS-arbeid i tråd med regelverket
 • Hvordan du kan bidra til et effektivt og målrettet arbeid og utvikle en god HMS-kultur
 • Å samordne relevante HMS-aktiviteter og tiltak innen systematisk HMS-arbeid
 • Hvilke sentrale lover og forskrifter innenfor HMS-lovgivningen som det systematiske HMS-arbeidet skal oppfylle
 • Bli kjent med hvilke myndigheter som fører tilsyn med HMS-regelverket
 • Viktige krav i arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene som er vesentlig for ansvaret til de sentrale aktørene i HMS-arbeidet (verneombud, arbeidsmiljøutvalg, arbeidsgiver, arbeidstaker, bedriftshelsetjeneste og HMS Verneingeniør)
 • Hvilke aktiviteter og virkemidler som er viktige i et effektivt HMS-arbeid
 • Metoder og verktøy for systematisk arbeid med oppfølging og forebygging av sykefravær i virksomheter
 • Sammenhengen mellom systematisk HMS-arbeid og Miljøfyrtårn, EMAS, ISO 14001, ISO 45001 og ISO 9001
 • HMS-økonomi og metoder og verktøy for ivaretakelse av økonomiske forhold knyttet til HMS i arbeidslivet

Kurs i ledelse og prosjektledelse

Kurset er arrangert av: