Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Videregående prosjektledelse – masternivå 10 studiepoeng

Trenger du fordypning i å lede prosjekter, eller bli enda tryggere i din rolle som prosjektleder? Studer videregående prosjektledelse i regi av NITO på OsloMet. Studiet kan inngå i en erfaringsbasert master i ledelse.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading
Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler
Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema
Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

 
* Påkrevd felt

Prosjektledelse er blitt en kritisk funksjon for å håndtere det økende behovet for endring og utvikling i alle typer virksomheter. Prosjektlederrollen og teamarbeid er sentralt for at prosjekter skal lykkes.

I Videregående prosjektledelse: Prosjektledelse, teamarbeid og smidighet - vil du gå i dybden særlig på prosjektlederrollen, og du lærer om smidighet i prosjektgjennomføring, innovasjon og læring, interessearbeid og kommunikasjon, prosjektifisering og moden prosjektledelse.

Du vil få noe kunnskap om prosjektmetoder som PRINCE2, nettverksplanlegging (PERT, ol.), Scrum og andre spesifikke prosjektmetodikker. Det vil imidlertid ikke bli gått i dybden på noen av disse og eller gi grunnlag for sertifisering.

Slik søker du

Steg 1: Meld deg på studiet ved å trykke på "Påmelding".

Steg 2: Gå til studiesiden til OsloMet og søk formelt om opptak som student.

Du oppnår følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Avansert kunnskap om ledelse av prosjekter og prosjektleders oppmerksomhetsområder
 • Inngående kunnskap om smidige gjennomføringsmåter og valg av hensiktsmessige gjennomføringsstrategier for prosjekter
 • Inngående kjennskap om innvirkningen av ledelse, påvirkning og motivering av prosjektets teammedlemmer, som avgjørende for vellykkede prosjektteam
 • Kunne identifisere og redegjøre for sentrale kjennetegn på innovasjonsprosesser
 • Solid innsikt og forståelse i teamarbeidsprosesser og samarbeid i team
 • Kunnskap om prosjektkompleksitet, prosjektifisering av virksomheter og forståelse for samordning av ulike samtidige prosjekter

Ferdigheter

 • Kunne gjøre begrunnede valg for prosjektstyringsmessige metoder som kan bidra til hensiktsmessig utforming, framgangsmåte og virkemidler 45
 • Ha en rolleforståelse knyttet til prosjektlederfunksjonen som kan bidra til hensiktsmessig ivaretakelse av prosjektlederrollen
 • Anvende metoder og tilnærminger for oppstart av prosjektteam
 • Reflektere over læringsprosesser i teamarbeid som grunnlag for læring i prosjekter

Generell kompetanse

 • Ha samarbeidsevner og kan løse prosjektrelaterte problemstillinger på en kreativ måte
 • Er i stand til kritisk vurdering og analyse av både prosess og fremdrift av innovasjonsprosjekter, herunder forstå kompleksiteten i prosjektarbeid og kunne tilpasse tilhørende verktøy som påvirker prosjektets ressursbruk, resultat og formål
 • Inneha en aktiv rolle og bidra med utforming og gjennomføring av prosjekter

Samlinger

Samling 1: Onsdag 15.02. og torsdag 16.02. 2023 (Fysisk)
Samling 2: Onsdag 15.03. og torsdag 16.03. 2023 (Digital)
Samling 3: Onsdag 19.04. og torsdag 20.04. 2023 (Fysisk)

Merk at dette er planlagte datoer, det kan komme endringer.

Opptakskrav, eksamen og gjennomføring

Opptakskrav

Bachelorgrad eller likeverdig grad. Det anbefales å ha gjennomført Grunnleggende prosjektledelse (Prosjektledelse 1), eller ha kompetanse innen prosjektledelse fra før.

Ved spørsmål kontakt:

For å oppnå ti studiepoeng må du ha fått godkjent tre arbeidskrav (mappe), hvorav en er individuell og to gruppebaserte innen en fastlagt frist og bestå eksamen.

Eksamensform

Semesteroppgave knyttet til de faglige temaene som er inkludert i emnet i gruppe på inntil 5-fem personer. Det kan åpnes for individuell innlevering ved spesielle forhold, som må godkjennes med fagansvarlig.

Gjennomføring

Det er lagt opp til en utstrakt bruk av digitale læringsmidler, undervisningsmøter, studentpresentasjoner og digitale diskusjonsfora, og som suppleres med bruk av andre digitale ressurser.

Gå til studiesiden til OsloMet for mer informasjon.

Kan inngå i erfaringsbasert master i ledelse

NITO tilbyr både grunnleggende og videregående prosjektledelse. Videregående prosjektledelse bygger på det grunnleggende emnet. Grunnleggende prosjektledelse gir en bred innføring innen feltet prosjektledelse, mens neste nivå går mer dybden særlig knyttet til prosjektlederrollen og med fokus på teamarbeid og smidig prosjektgjennomføring. Emnene kan inngå i en erfaringsbasert master i ledelse (Master of Management) ved OsloMet, og gir 10 studiepoeng hver.

Studiet passer for deg som har noe erfaring med  prosjektledelse og er, eller ønsker å bli, prosjektleder Det er også aktuelt for deg som jobber i prosjekter eller som leder en virksomhet.

Avgiften inkluderer:
Bevertning kr 300 eks. mva. per dag ved fysisk oppmøte. Reise og opphold må bestilles av deltaker selv, og kommer derfor i tillegg.

Kursmateriell kommer i tillegg. Pris for pensum ca. kr 1348. Deltaker må selv bestille nødvendig materiell. NITO sender informasjon om dette til studentene i forkant av oppstart.

De som har tatt Grunnleggende prosjektledelse trenger bare en bok på kr 250.

Muligheter for å få studiekostnadene dekket
Mange arbeidsgivere dekker kostnaden for NITOs kurs. Det kan derfor være lurt å høre med lederen din om støtte til dette.

Du kan også søke til Statens lånekasse for utdanning, som tilbyr lån og stipend uansett hvor mange studiepoeng du tar.

Er du arbeidsledig kan du søke om å få støtte til kompetansehevende kurs fra NITO for å få dekket deler av studieavgiften.

Torgeir Skyttermoen er førstelektor i prosjektledelse tilknyttet OsloMet. Han har over 20 års erfaring med undervisning, kursing og praksis knyttet til prosjektledelse, ledelse og organisasjonsendringer. 

Torgeir er brennende opptatt av å formilde fagstoff på en engasjerende måte og har gitt ut flere fagbøker i prosjektledelse både nasjonalt og internasjonalt.  

Skyttermoen er også faglig leder ved School of Management ved OsloMet og har en bistilling i prosjektledelse ved Høgskolen i Innlandet. 

 

Avbestillingsregler

Siste frist for avbestilling er seks uker før gjennomføring.

Etter denne fristen og fram til to uker før gjennomføring vil du bli belastet et gebyr på 20 % av deltakeravgiften.

Ved avbestilling senere enn to uker før gjennomføring blir du belastet full deltakeravgift.

Kurs i ledelse og prosjektledelse