Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Videregående prosjektledelse

Ønsker du å utvikle prosjektlederkunnskapene dine, for å lede bedre og mer effektive prosjekter? Videregående prosjektledelse er gjennomført over flere år med svært gode tilbakemeldinger.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Overnatting

Thon Hotel Vika Atrium

Feltet er påkrevd

Aktiviteter

tirsdag 03.03.2020 09:00-16:00

onsdag 01.04.2020 09:00-16:00

tirsdag 12.05.2020 09:00-16:00

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

Det er behov for gode prosjektledere i alle bransjer og virksomheter. Formell og praktisk kunnskap om prosjektledelse verdsettes i arbeidslivet.

På kurset lærer du blant annet

  • Metoder, verktøy og kritiske suksessfaktorer i prosjekter
  • Prioriteringer, kommunikasjon og planer i prosjektarbeid
  • Styring av ulike typer prosjekter

Det er en fordel om du har gjennomført Grunnleggende prosjektledelse eller tilsvarende, alternativt at du har lang erfaring innenfor prosjektledelse.

Om videregående prosjektledelse

Kurset gjennomføres med 3 intensive 2-dagerssamlinger med ca. 4 ukers mellomrom.
I mellomperioden arbeider du i ditt eget tempo med litteratur og innleveringsoppgaver på internett. Her vil du også få veiledning.

Mot slutten av kurset gjennomfører du en fagoppgave hvor du med bakgrunn i tilegnet teori viser hva du har lært. Du skal blant annet utarbeide en praktisk prosjekthåndbok for egen virksomhet, noe som er svært nyttig. Mange tar denne i bruk rett etter endt kurs.

Samlinger

Samling 1: 03.-04. mars 2020 
Samling 2: 01.-02. april 2020 
Samling 3: 12.-13. mai 2020

Kursene avsluttes med en fagoppgave hvor du med bakgrunn i tilegnet teoretisk kunnskap viser hva du har lært. Du skal utarbeide en praktisk prosjektbeskrivelse for egen bedrift. Flere av disse har blitt tatt i bruk allerede før studentene har fått vitnemål, som foreligger senest en måned etter kursavslutning.

For å oppnå 15 studiepoeng...

må du ha bestått kunnskapstestene som gjennomføres på samling 2 og 3. I tillegg må du ha levert inn en praktisk fagoppgave som viser hvordan du skal benytte kunnskapen i praksis. Du må synligjøre at du har forstått og kan omsette kunnskapen til konkrete forslag.

Studiepoengene gis i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (HSN) Campus Ringerike.

For å kunne få studiepoeng, må du må ha generell studiekompetanse (fullført videregående skole) eller realkompetanse (5 års yrkeserfaring).

Lærebøker

Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering 4. utg. (Jan Terje Karlsen)
Målrettet prosjektstyring. (E. S. Andersen, K. V. Grude, T. Haug)
Prosjektledelse. (Erling E. S Andersen)
Prosjektstyring (R. Brustad, I. Jarle)

 

Kurs i ledelse og prosjektledelse