Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Videregående prosjektledelse

Ønsker du å utvikle prosjektlederkunnskapene dine, for å lede bedre og mer effektive prosjekter? Kurset har en praktisk tilnærming og gir mulighet for å ta 15 studiepoeng. Videregående prosjektledelse er gjennomført over flere år med svært gode tilbakemeldinger.

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Arbeidsgiver

Loading
Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under
Loading

Overnatting

Thon Hotel Ullevaal Stadion

Feltet er påkrevd

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading

Det er behov for gode prosjektledere i alle bransjer og virksomheter. Formell og praktisk kunnskap om prosjektledelse verdsettes i arbeidslivet.

På kurset lærer du blant annet:

  • Metoder, verktøy og kritiske suksessfaktorer i prosjekter
  • Prioriteringer, kommunikasjon og planer i prosjektarbeid
  • Styring av ulike typer prosjekter

Om kurset Videregående prosjektledelse

Kurset gjennomføres med 3 intensive 2-dagerssamlinger med ca. 4 ukers mellomrom. I mellomperioden arbeider du i ditt eget tempo med litteratur og innleveringsoppgaver på internett. Her vil du også få veiledning.

Mot slutten av kurset gjennomfører du en fagoppgave hvor du med bakgrunn i tilegnet teori viser hva du har lært. Du skal blant annet utarbeide en praktisk prosjekthåndbok for egen virksomhet, noe som er svært nyttig. Mange tar denne i bruk rett etter endt kurs.

SAMLINGER

Samling 1: 24.-25. september 2019
Samling 2: 29.-30. oktober 2019
Samling 3: 03.-04. desember 2019

Kursene avsluttes med en fagoppgave hvor du med bakgrunn i tilegnet teoretisk kunnskap viser hva du har lært. Du skal utarbeide en praktisk prosjektbeskrivelse for egen bedrift. Flere av disse har blitt tatt i bruk allerede før studentene har fått vitnemål, som foreligger senest en måned etter kursavslutning.

Du bør ha lang erfaring innenfor prosjektledelse, alternativt ha gjennomført Grunnleggende prosjektledelse eller tilsvarende kurs.

FOR Å OPPNÅ 15 STUDIEPOENG...

må du ha bestått kunnskapstestene som gjennomføres på samling 2 og 3. I tillegg må du ha levert inn en praktisk fagoppgave som viser hvordan du skal benytte kunnskapen i praksis. Du må synligjøre at du har forstått og kan omsette kunnskapen til konkrete forslag.

Studiepoengene gis i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) Campus Ringerike.

For å kunne få studiepoeng, må du må ha generell studiekompetanse (fullført videregående skole) eller realkompetanse (5 års yrkeserfaring).

LÆREBØKER

Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering 3. utg. (Jan Terje Karlsen) - ISBN: 9788215019871
Oppdrags- og prosjektledelse del 1. (Ivar Jarle) - ISBN: 9788273454577
Oppdrags- og prosjektledelse del 2. (Ivar Jarle) - ISBN: 9788273454584
Målrettet prosjektstyring. (E. S. Andersen, K. V. Grude, T. Haug) - ISBN: 9788256273911
Prosjektledelse. (Erling E. S Andersen) - ISBN: 9788256273829
Prosjektstyring (R. Brustad, I. Jarle) - ISBN: 9788205295018

VALGFRI

Oppdrags- og prosjektledelse del 3. (Ivar Jarle) - ISBN: 9788273454782

7 tips for å bli en bedre prosjektleder

Aktuelle kurs i ledelse og prosjektledelse