Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Videregående prosjektledelse

Ønsker du å utvikle prosjektlederkunnskapene dine, for å lede bedre og mer effektive prosjekter? Kurset har en praktisk tilnærming og gir mulighet for å ta 15 studiepoeng. Videregående prosjektledelse er gjennomført over flere år med svært gode tilbakemeldinger.

Beklager, kurset er dessverre avlyst.

Det er behov for gode prosjektledere i alle bransjer og virksomheter. Formell og praktisk kunnskap om prosjektledelse verdsettes i arbeidslivet.

På kurset lærer du blant annet:

  • Metoder, verktøy og kritiske suksessfaktorer i prosjekter
  • Prioriteringer, kommunikasjon og planer i prosjektarbeid
  • Styring av ulike typer prosjekter

Om kurset Videregående prosjektledelse

Kurset gjennomføres med 3 intensive 2-dagerssamlinger med ca. 4 ukers mellomrom. I mellomperioden arbeider du i ditt eget tempo med litteratur og innleveringsoppgaver på internett. Her vil du også få veiledning.

Mot slutten av kurset gjennomfører du en fagoppgave hvor du med bakgrunn i tilegnet teori viser hva du har lært. Du skal blant annet utarbeide en praktisk prosjekthåndbok for egen virksomhet, noe som er svært nyttig. Mange tar denne i bruk rett etter endt kurs.

SAMLINGER

Samling 1: 24.-25. september 2019
Samling 2: 29.-30. oktober 2019
Samling 3: 03.-04. desember 2019

Kursene avsluttes med en fagoppgave hvor du med bakgrunn i tilegnet teoretisk kunnskap viser hva du har lært. Du skal utarbeide en praktisk prosjektbeskrivelse for egen bedrift. Flere av disse har blitt tatt i bruk allerede før studentene har fått vitnemål, som foreligger senest en måned etter kursavslutning.

Du bør ha lang erfaring innenfor prosjektledelse, alternativt ha gjennomført Grunnleggende prosjektledelse eller tilsvarende kurs.

FOR Å OPPNÅ 15 STUDIEPOENG...

må du ha bestått kunnskapstestene som gjennomføres på samling 2 og 3. I tillegg må du ha levert inn en praktisk fagoppgave som viser hvordan du skal benytte kunnskapen i praksis. Du må synligjøre at du har forstått og kan omsette kunnskapen til konkrete forslag.

Studiepoengene gis i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) Campus Ringerike.

For å kunne få studiepoeng, må du må ha generell studiekompetanse (fullført videregående skole) eller realkompetanse (5 års yrkeserfaring).

LÆREBØKER

Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering 3. utg. (Jan Terje Karlsen) - ISBN: 9788215019871
Oppdrags- og prosjektledelse del 1. (Ivar Jarle) - ISBN: 9788273454577
Oppdrags- og prosjektledelse del 2. (Ivar Jarle) - ISBN: 9788273454584
Målrettet prosjektstyring. (E. S. Andersen, K. V. Grude, T. Haug) - ISBN: 9788256273911
Prosjektledelse. (Erling E. S Andersen) - ISBN: 9788256273829
Prosjektstyring (R. Brustad, I. Jarle) - ISBN: 9788205295018

VALGFRI

Oppdrags- og prosjektledelse del 3. (Ivar Jarle) - ISBN: 9788273454782

7 tips for å bli en bedre prosjektleder

Kurs i ledelse og prosjektledelse