Gå til innhold
NITO KOMPETANSESENTER

Internrevisjon

Kurset passer for deg som er ansvarlig for å gjennomføre internrevisjon. Du lærer hvordan du skal gjennomføre revisjoner med bruk av den internasjonale revisjonsmetoden NS-EN ISO-19011, retningslinjer for revisjon av styringssystemer.

Kurset arrangeres av Kiwa Teknologisk Institutt. NITO medlemmer får 15% rabatt ved å oppgi medlemsnummer ved påmelding.

Meld deg på hos Kiwa TI

Hvorfor lære internrevisjon?

På kurset får du en grundig gjennomgang av revisjonsprosessen som du kan bruke ved revisjoner av ulike styringssystemer, for eksempel ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljø, OHSAS 18001 - arbeidsmiljø og HMS-internkontroll.

«Et godt gjennomført kurs med en god kursleder som virkelig kan faget. Jeg har fått mye nyttig lærdom som vil gjøre det lettere å gjennomføre gode internrevisjoner på min arbeidsplass.» – Stein Ivar Skogvoll, prosesstekniker, RPC Promens

Våre kursledere er erfarne revisorer med erfaring fra både interne og eksterne revisjoner. Ved å delta på kurset vil du blir tryggere i din rolle som revisor. Du lærer hvordan du skal planlegge, forberede og gjennomføre effektive og virkningsfulle revisjoner, og hvordan du skal rapportere funn fra revisjonen.  

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid. Gruppearbeidet gir deg mulighet til å trene på gjennomføring av revisjonsaktiviteter i en casebedrift.  Våre erfarne kursledere gir veiledning og tilbakemelding underveis. 

Hvem passer kurs i internrevisjon for?

 • Personer som er ansvarlig for å gjennomføre internrevisjoner
 • Personer som er ansvarlig for å gjennomføre andrepartsrevisjoner – f.eks. revisjon av leverandører
 • Personer som vurderer en karriere innen revisjon
 • Personer med HMS- eller kvalitetsansvar
 • Ledere 
 • Personer som har noe kjennskap til revisjoner 

Hva lærer du?

 • Prinsipper for styringssystemer
 • Prinsipper for revisjon
 • Revisjonsprosessen: Planlegging, forberedelser, gjennomføring og rapportering.
 • Hvordan planlegge revisjonen: revisjonsprogram, roller, ansvar og oppgaver
 • Hvordan gjennomføre, rapportere og følge opp
 • Krav til revisor
 • Etiske retningslinjer og fortrolighet

Hva får du igjen for kurset?

 • Bli tryggere i din rolle som revisor
 • Bli i stand til å gjennomføre effektive revisjoner for å sikre samsvar med relevante standarder og myndighetskrav
 • Bli i stand til å vurdere og formulere revisjonsfunn
 • Stille bedre forberedt til tredjepartsrevisjoner fra sertifiseringsorgan

Hvorfor velge oss?

 • Bli undervist av erfarne revisorer med lang erfaring fra intern revisjoner samt leverandør- og tredjepartsrevisjoner
 • Vår praktiske tilnærming gjør at du får trene på sentrale revisjonsaktiviteter og utveksle erfaringer med andre
 • Du får tilgang til hjelpemidler og maler du kan bruke i egen bedrift

Du kan benytte revisjonsprosessen ved revisjon av ulike styringssystemer:

 • ISO 9001 - ledelsessystem for kvalitet
 • ISO 14001 – ledelsessystem miljø
 • OHSAS 18001 – ledelsessystem arbeidsmiljø
 • HMS -internkontroll

 

Aktuelle kurs i ledelse og prosjektledelse

Kiwa Teknologisk Institutt AS Avd Oslo, Oslo, 29. oktober 2018

Kurset er arrangert av:

Bli medlem i NITO

Gjør som 87.000 andre ingeniører og teknologer. Med gode medlemsfordeler får du mer å rutte med i hverdagen.

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. For 2018 kan du trekke fra inntil kr. 3850,- i din skattepliktige inntekt!

Bli medlem i dag