Gå til innhold
NITO KOMPETANSESENTER

Introduksjon til ISO 45001

På kurset lærer du om standardens krav, og du får kunnskap om hvordan du kan bruke standarden til å forbedre arbeidsmiljøet og nå virksomhetens mål.

Kurset arrangeres av Kiwa Teknologisk Institutt. NITO medlemmer får 15% rabatt ved å oppgi medlemsnummer ved påmelding.

Påmelding Kiwa Ti

Kursbeskrivelsen er hentet fra teknologisk.no

Våre undersøkelser viser:

 • 6 av 10 virksomheter sier at ISO 45001 vil være nyttig for dem å bruke
 • 6 av 10 virksomheter ønsker å bli sertifisert
 • 5 av 10 sier at virksomheten vil kreve at leverandører etterlever kravene i ISO 45001

Dette betyr at din virksomhet bør kjenne standarden og være forberedt på å kunne etterleve denne.

ISO 45001, ledelsessystemer for arbeidsmiljø er en standard som bidrar til utvikling av arbeidsmiljøet i din virksomhet. Standarden gir også muligheten for å bli sertifisert.

Vi anbefaler introduksjonskurset både til virksomheter som er sertifisert iht. OHSAS 18001 og alle virksomheter som har et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter. Kurset gir deg et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere bruken av standarden og for å beslutte om virksomheten skal bli sertifisert.

Hvorfor velge våre kurs - mer enn bare standard

 • Vi har vært med på å utvikle ISO 45001, den nye internasjonale standarden for arbeidsmiljø
 • Våre kursledere har lederbakgrunn og lang praktisk erfaring fra HMS- og arbeidsmiljøarbeid. Det gjør dem i stand til å løfte kravene fra standarden opp til et praktisk nivå. Ikke bare kan de fortelle deg om kravene i standarden, men de gir deg verdifull kunnskap om hvordan du i praksis kan møte disse kravene – og ikke minst hvordan din virksomhet kan bruke standarden til å forbedre sine prestasjoner.

Hvem bør delta på kurset

 • Du som har ansvar for ledelsessystemet i virksomheter som er sertifisert iht. OHSAS 18001, ISO 9001 eller ISO 14001
 • Du som er leder med ansvar for å sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig
 • Du som har en HMS-funksjon i virksomheter og ser behovet for å oppgradere HMS-Internkontrollsystemet
 • Du som gjennomfører internrevisjoner av ledelsessystemer for HMS og arbeidsmiljø
 • Du som gjennomfører eksterne revisjoner av ledelsessystemer
 • Alle som ønsker mer kunnskap om ISO 45001 – Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Du vil ha nytte av kurset uavhengig av om du jobber i offentlig eller privat sektor.

Hva lærer du?

 • Om hensikten med ISO 45001 og kravene i standarden
 • Oppbygging av ISO 45001, og hvordan standarden henger sammen med andre ISO-standarder, blant annet ISO 9001
 • Hvordan kravene i ISO 45001 skiller seg fra krav i OHSAS 18001 og HMS-Internkontrollforskriften
 • Viktige prinsipper for systematisk arbeid som kan sikre kontinuerlig forbedring og varig endring
 • Hva som kreves for å bli sertifisert iht. ISO 45001
 • Hvordan arbeidsmiljøarbeidet kan utvikles i tråd med internasjonale krav
 • Nytteverdien av å ta i bruk ISO 45001 for å forbedre eget arbeidsmiljøarbeid

Hva får du igjen for kurset?

 • Verdifull kunnskap om hva som kreves for å etterleve standarden og bli sertifisert iht. ISO 45001
 • Du kan være forberedt på eventuelle krav om sertifisering fra kunder
 • Du er oppdatert på hvordan arbeidsmiljøarbeidet kan utvikles i tråd med internasjonale krav
 • Du kan vurdere nytten av å ta i bruk ISO 45001 for å forbedre eget arbeidsmiljøarbeid
 • Du har et godt grunnlag for å ta stilling til om virksomheten eksisterende ledelsessystem og/eller systematiske HMS-arbeid bør oppgraderes

Kurset er arrangert av: